Vi måste hitta barnen som utsätts för våld

av AnnaF den 21 november, 2013

i Blogg

NCK 010NCK 006

Se och lyssna på de barn som lever i familjer där våld förekommer. Låt deras vilja styra och låt deras behov av en trygg barndom gå före föräldrarnas rättigheter. Det var några av budskapen när Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid ordnade en stor konferens i Stockholm. 

–Jag var förvånad över det motstånd Slagen dam mötte när den kom för tio år sedan. Det sa Gun Heimer idag på konferensen Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. 

Media sa då 1994: Vi tror inte på siffrorna.
Men undersökningen redovisade hur kvinnorna svarat om sina upplevelser av våld, berättade Gun Heimer. Det är ju så att polisanmält våld är en sak. Och upplevt våld en helt annan. Idag är Gun Heimer chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK som bildades 2007. Nu har NCK gjort en ny stor undersökning. Den här gången är männen också med. 20 000 slumpmässigt utvalda kvinnor och män mellan 18 och 74 år har fått 98 frågor om våld och hälsa ur ett livsperspektiv. Svarsfrekvensen är 52% och basrapporten kommer i februari. Och vi kan nog gissa redan nu att den kommer att uppmärksammas.

Idag offentliggjorde Gun Heimer några få siffror ur rapporten.  De handlade om utsatthet för sexuellt våld i barndomen. 13 % av flickorna och 4 % av pojkarna hade varit utsatta före 18 års ålder.

–Ja, våldet är frekvent och utbrett, konstaterade Gun Heimer.

Det är lika vanligt med vuxna som med jämnåriga förövare. En tredjedel hade pratat med familj eller vänner om det som hänt. Hälften hade utsatts vid upprepade tillfällen. Det finns också ett samband med utsatthet för sexuellt våld senare i livet.

NCK 010

Anna Norlén från Rädda Barnen underströk att vi måste se barn som egna uppdragsgivare/informanter. Hon tog ett exempel med en pojke som hon följt från det han var åtta år och upp i tonåren.

–Jag vill inte träffa pappa, sa han när han var åtta år.

Han hade varit föremål för tre barnavårdsutredningar, två familjerättsliga utredningar och kom sedan att få fem år med otryggt umgänge.  Man kan lugnt säga att han inte blev lyssnad på. Anna Norlén ville med sitt exempel peka på hur våldet och konsekvenserna för barn som lever i familjer där våld förekommer är osynliggjort.

– Barnets röst, vilja och behov är också osynliggjort.

Det är inte så svårt att hålla med om att barns rätt till en trygg barndom måste vara överordnad föräldrars rätt till umgänge. Eller hur?

 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: