Varför ökar ADHD-diagnoser bland unga?

av AnnaF den 4 juli, 2013

i Almedalen, Blogg

Almedalen 016 Psykisk ohälsa lockar fler i Visby än vad seminariearrangörerna räknat med. Det var mer än knökfullt när Frank Lindblad, som är professor i barn- och ungdomspsykiatri, försökte ge några förklaringar till varför 6-7 % av alla barn, 10 % av alla svenska pojkar, idag anses ha ADHD. En diagnos som ökar för varje år i de flesta länder.

Han tog upp sjukvårdens förändrade attityder, att mycket hänt sedan man på 1970-talet var rädda för att sätta diagnoser. Snart kommer också kriterierna att förändras så att man för en ADHD-diagnos ska ha visat symptom före 12 års ålder, inte som idag före 7 år.

ADHD är en kategoridiagnos, vilket betyder att alla i befolkningen har symptomen i olika grad. Sedan handlar det om att bestämma vid vilken grad diagnosen uppstår.

Förskrivningen av centralstimulerande läkemedel har bara varit tillåten i 15 år. Så tillgång till läkemedel är också något som ökar diagnosticeringen.

Frank Lindblad tog upp ökade krav på diagnoser från skola och från föräldrar med följdfrågan: Finns det något i tiden som gör det här?

-Vi utsätts för väldigt mycket intryck och vi ska vara tillgängliga konstant. Samtidigt ställs höga krav på koncentration. Det gör att fler förflyttar sig på diagnosaxeln, sa Frank Lindblad. Och fortsatte:

-Skolan är sämre anpassad för ADHD idag. Mer rörelse, aktivitet och ljud gör att den som inte har förmågan att stänga av får svårigheter.

Också kopplingen til l miljögifter, särskilt azo-färger, bly och kvicksilver togs upp.

Frank Lindblad fortsätter forska på stressnivåer och ADHD.

-Unga med ADHD upplever mer stress men har lägre nivåer av stresshormonet kortisol.

När det blev dags för publikens frågor menade en psykiatriker att efter samtalsbehandling hos henne hade de symptom som tolkats som/ diagnosticerats som ADHD försvunnit. Och jo visst kan till exempel trauma hos barn ge liknande symptom. Det höll Frank Lindblad med om.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: