Varför heter det Kriminalvård?

av Redaktion den 17 oktober, 2013

i Blogg, Skrivarverkstad Sthlm

Det finns alldeles för få platser för vård och behandling mot missbruk för att Kriminalvården ska kunna leva upp till sitt namn, tycker K Johansson på skrivarkursen i Stockholm. 

Kriminalvården är en myndighet sedan 2006 och de har arbetat hårt med att få ned antalet rymningar och därmed ge allmänheten ett större förtroende för sitt arbete. De har lyckats då antalet rymningar är nästan lika med noll nu. Men hur lyckas man med vården?

Jag förstår det här med straff och säkerhet, men min stora fundering rör begreppet ”Kriminalvård” och vad det egentligen innebär idag? Det finns personer med missbruksproblematik och/eller psykiska sjukdomar som befinner sig i häkte, på anstalt eller inom Frivården idag. De har med sig problematiken in, men frågan är om de verkligen får den hjälp de skulle behöva eller vill ha för att förändra sitt destruktiva leverne och t.ex. bli drogfria genom någon form av behandling ?

På kriminalvårdens hemsida berättar man om en nollvision vad gäller alkohol och narkotika i alla sina miljöer. Här står också att Kriminalvården ”… har Sveriges största behandlingsinrättning för narkotikamissbrukare. 9 000–10 000 klienter (totalt i häkte, anstalt och frivård) har narkotikaproblem i olika utsträckning.”

Wow, det låter ju helt fantastiskt att det finns en stor inrättning i Sverige som arbetar med att komma tillrätta med detta, men lite längre ned i texten står: ”… i april 2013 fanns 735 platser på behandlingsanstalter och särskilda behandlingsavdelningar. Det finns olika behandlingsprogram som riktar sig till klienter med missbruksproblem. 16 platser är reserverade för personer med läkemedelsassisterad behandling.”

Ja, gott folk – så här ser det ut idag och man behöver ju inte vara Einstein för att räkna ut att dessa 735 plus 16 platser förmodligen alltid är tillsatta och andra får vänta lång tid på eventuell behandling. Slöseri med människors resurser tycker jag – så det parti som vill lägga mer pengar på vård och behandling för intagna på häkten, anstalter och inom Frivården får min röst i september nästa år!

K Johansson

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: