Våld som ung ger ohälsa som vuxen

av AnnaF den 4 mars, 2014

i Blogg

våld 053

Det är knappast en slutsats som förvånar. Men nu finns kopplingen mellan våld och ohälsa  svart på vitt i en unik nationell studie där 10 000 kvinnor och män mellan 18 och 74 år svarat på en stor mängd frågor.

–Det är i vardagen människor utsätts för våld, där måste det upptäckas och stoppas, säger Gun Heimer, föreståndare för NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, som står bakom studien.  

–Vi är oroliga när man sätter kvinnor och män mot varandra, säger Gun Heimer vidare.

Båda könen drabbas av våld, svaren i studien visar att våldet är utbrett. Men det ser olika ut för kvinnor och män. Fler kvinnor utsätts för allvarligt sexuellt och psykiskt våld medan männen är utsatta för allvarligt fysiskt våld. Farligast för kvinnor är deras partners och för män andra okända män.

Den som varit utsatt för allvarligt sexuellt våld visar betydligt högre risk för depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende.

Vi klarar inte att skydda barnen från våld, det visar studien med smärtsam tydlighet. 14% av kvinnorna och 17% av männen hade varit med om upprepat fysiskt våld i barndomen. En dryg fjärdedel av både kvinnor och män hade under barndomen utsatts för upprepat psykiskt våld som förnedring, kräkning, mobbning eller liknande. Ja, du läste rätt – drygt 25 %.

Faktaunderlag finns alltså. Nu får alla arbeta vidare härifrån.

– Det viktiga är att upptäcka utsatta barn i tid, annars kanske man får personer som blir utsatta resten av sina liv. Det är samhällets ansvar att hitta dem i tid, säger Gun Heimer.

Studien ger inga förslag på lösningar. Personligen skulle jag önskat att personerna i studien fått några frågor om vad som har hjälpt dem/ hade kunnat hjälpa dem att bättre bearbeta så att de sluppit framtida ohälsa och fortsatt utsatthet. Alla som varit utsatta får som tur är inte hälsoproblem. Och så länge vi inte lever upp till en noll-vision bör vi också på ett mycket, mycket bättre sätt än hittills ge stöd och hjälp till läkning och  återhämtning för de som ändå utsätts.

På NCK:s hemsida kan du läsa mer och ladda ner rapporten, Våld och hälsa.   

Här kan du läsa vad Dagens ETC  skrivit om rapporten.

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: