Våga fråga om våld

av AnnaF den 22 november, 2013

i Blogg

kvinnofrid 012 ”Vi behöver ett samhälle som ställer frågan om våld. Och vi måste kunna ta hand om svaret vi får”. Det sa Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer, idag på konferensen ”Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder”. Drygt 500 personer lyssnade och applåderade. – Är det någonstans alla familjer där det finns våld kommer så är det till akutsjukvården, fortsatte hon.  

Carin Götblad efterlyste också mer fokus på den som slår.

– Idag är våld i nära relationer en kvinnofråga, men det borde vara en mansfråga.

Jesper Fundberg, universitetslektor och maskulinitetsforskare pratade om just mansrollen. Våldet är ofta kontrollerat. Mannen har kontroll över handlingen, men inte över sitt jag. kvinnofrid 002 – Den vardagliga könsmärkta bekräftelsen och det sexistiska våldet hänger ihop. Det är inte något annat som sker därborta i våldets namn. Just därför måste vi stoppa den könsmärkta bekräftelsen.

– Det finns få länder som har så bra förutsättningar som Sverige för att männen ska ta ut föräldraledighet. Men vilka jobbar mest? Nyblivna småbarnspappor!

Den form av belöning en man får för att vara huvudförsörjare tar över.

Om inte män lär sig mer om genuskunskap blir det kvinnorna som får tolkningsföreträde i vad jämställdhet innebär, fortsatte Jesper Fundberg.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: