Ur Uppropet: Berätta hur du har det!

av Maria Wallin den 5 januari, 2013

i Debatt

Assistansersättningen till personer med funktionsnedsättning, LSS, har åter kraftigt ifrågasatts – p g a missbruk. Skribenten nedan jämför med idrottens värld. Om en eller ett par spelare i ett lag fuskade, skulle man då döma hela laget till utvisning?

Läs hela inlägget här:  ”Jag som skriver detta, är mamma till M som skadades i en trafikolycka i december 1990, förorsakad av en narkotikapåverkad bilist som troligen somnat vid ratten och frontalkrockade med oss. M skadades mycket allvarligt med bl.a. skärsår i ansiktet och svåra skallskador, krossat högerknä, vänster lårbensfraktur, spricka på bäckenbenet, stora underhudsblödningar, ett par utslagna tänder.
Hon fick tillbringa de närmaste 18 månaderna på olika sjukhus. Från neurologintensiven, via olika avdelningar på olika sjukhus, tills hon slutligen hamnade på rehabiliteringsavdelningen på vårt länssjukhus. Innan hon i juni 1992 flyttade hem till eget boende med personliga assistenter dygnet runt.

Sedan försäkringskassan började med omprövning av assistanstimmarna så har hon varje gång fått nerdragning av antalet beviljade assistanstimmar.
Första gången ledde detta till att vi överklagade först till försäkringskassan och senare till länsrätten. Där fick M rätt. Dessutom överklagade försäkringskassan till kammarrätten, men fick inte prövningstillstånd.
Vid nästa omprövning var det samma visa. Försäkringskassan drog ner antalet assistanstimmar och vi överklagade både till försäkrinskassan och senare till länsrätten. Två dagar innan vi skulle vara i länsrätten, fick vi besked per telefon, att länsrätten inte skulle ta upp fallet då det var för dåligt underbyggt.
M fick rätt igen.

Hösten 2011 var det dags för en tredje omprövning. Men denna gång drogs antalet timmar ner ännu mer drastiskt. Vi överklagade till försäkringskassan och till förvaltningsrätten och väntar i dagsläget på besked om, när vi ska infinna oss till förvaltningsrätten för muntlig förhandling. Alla gångerna har vi dock beviljats inhibition i väntan på rättens beslut.

Det är idag 22 år sen olyckan och M har under de första 20 åren sakta men säkert gjort fysiska och psykiska framsteg hela tiden. Men de senaste åren märks mer och mer att kulmen är nådd och att M befinner sig i utförsbacke. Vårt mål har hela tiden varit, att M:s liv ska ha så god livskvalitet som det bara är möjligt. Vi har helt och fullt anammat Hjärnkrafts slogan: ”Ett liv som räddas ska också levas.” M:s år ska fyllas med liv, inte livet med år.
Som om det inte räcker att leva med konsekvenserna av den svåra olycka som så när kostade M livet. Har vi också tvingats leva med både tingsrättens och senare hovrättens beslut att döma den vållande som hade narkotika i blodet, aldrig innehaft körkort, körde en bil som var oskattad och oförsäkrad – till dagsböter villkorligt. Medan M fick livstids fängelse i sin egen svårt skadade kropp.

Det kan inte i ord beskrivas vad det inneburit att in i minsta detalj beskriva M:s skador och dess konsekvenser, både fysiskt och psykiskt, varje gång som vi har skickat in en överklagan till försäkringskassan eller till rätten. Tala om kränkning av Ms personliga integritet!!!
Dessutom är alla dessa inlagor offentlig handling! Har någon ägnat en sekund åt att fundera på, hur detta känns för oss anhöriga och gode män, som tvingas göra dessa skrivelser? Detta är i och för sig en retorisk fråga. För om man i sin vildaste fantasi hade kunnat föreställa sig hur det känns, så skulle det inte krävas av oss.

Jag är väl medveten om att det fuskas på olika håll med assistanstimmar för funktionsskadade. Men att staten inte har ett bättre fungerande kontrollorgan, kan inte få drabba den enskilda lilla människan, i detta fall bland annat min dotter M.
Hur skulle det se ut i till exempel idrottens värld, om en eller ett par spelare i ett lag fuskade och man dömde hela laget till utvisning? Det är vad staten Sverige gör idag, med funktionshindrade som är beroende av personlig assistans, för att överhuvudtaget ha ett liv.”
Så långt berättelsen om M.

Inom kort kommer vi att publicera en sammanställning av alla de berättelser vi fått inom Uppropet: Berätta hur du har det!
Håll utkik här på hemsidan!

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: