Tvång mot barn granskas

av Anne Skåner den 14 juni, 2013

i Blogg, Debatt

Håkan Ceder är regeringens utredare av LVU, uppdraget innebär att göra en djupöversyn av hur lagen fungerar, inte fungerar. Tidningen ”Världen Idag”  lyfter detta i en artikel och skriver att många forskare under åren påpekat brister i LVU-utredningarna. Marianne Gunnarsson och Fati Näsholm konstaterar i en magisteruppsats från 2011 att utredningarna varken beskriver följderna för ungdomar av att placeras utanför det egna hemmet, eller diskuterar föräldrarnas betydelse.
”Texterna lyfter fram ett avvikande beteende hos ungdomarna och deras föräldrar i syfte att få igenom ett beslut om tvångsomhändertagande,” skriver de.
Socialsekreterarna presenterar enligt forskarna ofta en skev bild av familjen, fokuserar på problem hos föräldrarna och kommer sällan med alternativa förslag till ett omhändertagande.

Micaela Nordberg vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, skrev i en uppsats 2004 att svenska myndigheter inte tar målsättningen om en återförening av familjen på lika stort allvar som Europadomstolen. Såg att artikeln är från 2012 men icke dessto mindre intressant. Håkan Ceder skall vara klar med sin utredning okt 2014.

Läs mer på  Världen Idag

 

 

 

tp://www.varldenidag.se/nyhet/2012/12/03/Tvangsatgarder-mot-barn-granskas/

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: