Trädgårdsmingel med tema: Rum för barn

av AnnaF den 29 augusti, 2014

i Blogg, Stockholm

 

Foto: Alexander Fredriksson
Foto: Alexander Fredriksson

Social Aktion bjöd in till samtal om hur Sverige kan bli bättre för barn. Vi fick en kylslagen start med regn i min trädgård men efter hand värmde samtalen och till slut också solen. Unf, Magiska barnarkitekter och Skyddsvärnet/Sveriges Ensamkommandes förening berättade och Åse Lo Skarsgård var moderator för samtalen. 

Frågor runt våra alkoholvanor brukar ofta provocera. Men Malin Thorsson från Ungdomens Nykterhetsförbund/unf var väldigt diplomatisk. Unf:s prioriterade frågor är att behålla Systembolagets monopol (nej till försäljning på nätet och gårdsförsäljning), arbete mot legalisering av cannabis och att unga ska ha meningsfulla fritidsaktiviteter. 

När unf frågat svarar 20% av ungdomarna att de dricker ”för att glömma och slippa tänka”. Men inte alla unga vill gå på fritidsgård, det gäller att lyssna på vad de unga själva vill göra. Malin sa att vuxnas önskan om helgöppet Systembolag väger tyngre än barns behov av trygga uppväxtmiljöer. Och så är det ju. När det blev frågor kom diskussionen om vad som är farligast – cannabis eller alkohol upp, som så ofta. Malin menade att de unga som röker cannabis också dricker alkohol. Alla droger är extra skadliga för den som inte är färdigutvecklad. Och cannabis är dessutom olagligt.  

Amanda Larsson från Magiska Barnarkitekter tog också upp barns delaktighet. Hennes mål är att öka barns inflytande i samhället och att uppmuntra vuxna att beakta barnperspektivet och ekologisk hållbarhet i stadsbyggnadsfrågor.Det är vi vuxna som har makten över det offentliga rummet. Lekplatser har vi för att vuxna bestämt att just där får barn leka. Men varför finns det inget som uppmuntrar föräldrar som också vill leka på lekplatsen? undrade Amanda. När det kommer bra förslag från barn i de workshops hon har skickar hon in dem som medborgarförslag. ”Inte för att det händer något, men det är en träning för barn att göra sina röster hörda och för vuxna att försöka lyssna”. 

Amanda ordnar VM i trädhus för att inspirera arkitekter. Självklart blev hon extra glad över att se ett  trädhus i min trädgård! Överskottet från anmälningsavgifter till trädhus-VM går till Unicefs arbete för att ge barn i katastrofområden tak över huvudet. De trädhus som byggs kommer att bedömas enligt kriterierna: 
– Ekologiskt hållbarhet
– Arkitektonisk och konstnärlig höjd
– Bygglagets passion och glädje
– Samhällsnytta och barnperspektiv
– Magisk potential

Isabella Canow och Mortaza Nasari från Skyddsvärnet i Stockholm/ Sveriges Ensamkommandes förening berättade om arbetet med att starta föreningar för ensamkommande över hela landet, ett Arvsfondsprojekt. Ungdomarna som kommer har ingen föreningsvana från sina länder så det är ett arbete från grunden. Syftet är att bevaka ensamkommandes intressen på olika sätt, genom mentorskap och olika former av aktiviteter. Att vara ensamkommande är också att vara ensam. Mortaza berättade hur viktigt det är med sammanhang och aktiviteter som till exempel fotbollsturneringar. Den ungdom som fyller 18 under asylprocessen skickas tillbaka till första mottagarland.

mingel2014 032

Mortaza NasariIsabella Canow och Åse Lo Skarsgård. 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: