Tiggeriet är en fråga för Rumänien

av Anders Löwdin den 8 februari, 2014

i Debatt

Rumänien är ett land med en mörk historia. Landets regim gjorde sig skyldiga till omfattande brott mot mänskligheten under andra världskriget. En långvarig kommunistisk diktatur tyngde efter det landet fram till revolutionen 1989. Landet har med andra ord en gedigen historia av förtryck och åsidosättande av mänskliga rättigheter.

Det är nu mycket bra att omvärlden i ökad omfattning börjar ställa krav på Rumänien att genomföra reformer som radikalt minskar misären för landets romska befolkning. Diskrimineringen av romer måste upphöra. Görs inget och inga resultat syns som förbättrar levnadssituationen för landets romer måste vi kraftigt ifrågasätta Rumänien medlemskap i EU.

Răduţa Matache, Rumäniens ambassadör i Sverige skriver i en debattartikel i DN att:

”Det är viktigt att gatutiggeriet inte uppmuntras i Sverige. I detta ligger en möjlighet för svenska kommuner att förbjuda gatutiggeri om andra åtgärder för att lösa problemen inte hjälper. Tiggeri är förbjudet, inte bara i Rumänien, utan även i ett antal andra EU-länder som exempelvis Danmark och Nederländerna. Att tillåta gatutiggeri i vissa EU-länder, däribland Sverige, underlättar inte Rumäniens ansträngningar att åstadkomma social integration och ökad anställningsbarhet.” DN

Det är inte med så lite misstänksamhet jag läser detta från Rumäniens ambassadör. Rumänien har tidigare nu i vinter erbjudit sig att skicka rumänska poliser till Sverige för att hjälpa till att lösa ”problemen” med tiggeriet. Att romer överhuvudtaget reser så här pass långt och utsätter sig för den misär och de problem de får här vittnar väl om något hur usla förhållandena måste vara i Rumänien.

Răduţa Matache artikel har också mycket riktigt mötts av mycket kritik. Nedan citeras Erland Kalderas, som inte ger mycket för Rumäniens ansträngningar:

”Diskrimineringen av romer är utbredd och återfinns på alla nivåer i samhället. Trots ansträngningar från regeringens sida har endast små framsteg kunnat noteras och romernas situation är fortsatt utsatt” skriver svenska UD i sin senaste rapport om de mänskliga rättigheterna i Rumänien. Romska Ungdomsförbundets ordförande, Erland Kalderas, ger inte mycket för Rumäniens ansträngningar.” DN

Läs också Claudette Skilvings artikel i SocialPolitik.com – Tiggande romer får vår medkänsla – än så länge

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: