Socialtjänstjuridik 2012 vc 1988 o Assistentfusket

av Anne Skåner den 11 juni, 2012

i Debatt

Detta är lite saxningar från blivande socionomer och yrkesverksamma ang socialtjänstlagen. Någon som vill fånga debatten! LSS och Assistentfusk har väck känslor åt alla håll. Mitt blogginlägg om detta fick alla typer av kommentarer, kanske också något att haka tag i och diskutera.

Sari Karlsson socionomstudent färdig om några veckor : Juridik från 1988 är lika intressant som den från i år. ”Ramlagar ses inte med så blida ögon därför att den innebär att Riksdagen gör det allt för lätt för sig och inte tar sitt ansvar som lagstiftare. En Ramlag blir oundvikligen vag och otydlig. Rättssäkerheten sätts i fara”
Kommentarer kring detta:
   • Från början var tanken att det skulle göra det flexibelt och vara till gagn för medborgaren…att myndigheten skulle ges utrymme att gör maximalt gott för den enskilde. Framförallt avseende socialtjänstlagen som syftade till att hjälpa på ett individanpassat sätt….och tanken är god….tyvärr har det utnyttjats till att minimera och neka…..  tanken var god men det blev inte som de tänkt. Någonstans kanske vi måste börja med att vissa delar i den kommunala verksamheten skulle återföras på staten, skola, äldrevård, placeringar enlig tvångslagarna och försörjningsstöd för att tillse att det blev rätt och rättvist. Sen behöver resten en rejäl översyn

   Sari Karlsson:

  • Det kommer bli problem med hela LVU-lagen och annat med när de ska se över den eller försöka omarbeta den. BBIC har satt sig för djupt och hårt i systemet redan… Till och med socialstyrelsen utgår från den när de gör tillsynsärenden. Bara fem kommuner i hela sverige har inte BBIC som standard. Hur ska de kunna göra om allt när de så tydligt och totalt har anammat ett system som redan visar sina brister och fel? Som redan börjar bli förlegad?
  • Monica Bjoerkman MacInnes:
  •  Ja du, det blir väl som när SOL och LVU infördes, det skulle bli annat än fattigvårdslagen och barnavårdslagen….tanken var att det skulle in ett nytt synsätt och därigenom skulle alla kränkningar försvinna. Men eftersom synsättet på familjer och fattiga blev kvar så blev enda förändringen andra formuleringar i utredningarna…synsättet är ju samma. Socialstyrelsen har nyligen uttryckt att ”Det är viktigt att värna kärnfamiljen”, kärnfamiljen är inte den enda familjeformen idag och bara för att man inte lever i kärnfamilj innebär det inte att familjen är dålig
   • Ang debatten om LSS o assistentfusket
   • Monica Bjoerkman MacInnes
    Krasst, nuvarande regering tillträdde och la över mer av det ekonomiska ansvaret för detta på kommunerna. Alla vet vi att kommunerna redan nu har det ansträngt ekonomiskt. Regelverket är öppet för tolkning på samma sätt som SOL (anledningen är go men det missbrukas tyvärr). Resultatet är givet….neddragningar. Tyvärr lär detta fortsätta av den enkla anledningen att kommunerna får större och större ekonomiskt ansvar för alla tänkbara insatser och tjänster och det kommer leda till än större skillnader mellan kommun a och kommun b.
    Man kan ju också ställa sig frågan….hur har det så kallade fusket gått till? Många av de som avslöjats har ju fått sina inledande diagnoser utomlands….kanske måste vi bli rasistiska här och Kräva svensk utredning innan diagnos godkänns…. för cerebral pares och totalförlamning är svårt att fejka för att få inledande diagnos…däremot inte för att upprätthplla en fejkad sådan….samma med autism….så någonstans kanske man måste börja där…Jag tror inte att vi har någon fuskare som låtsas vara totalförlamad som fått sin diagnos här…..eller cerebral pares heller….och det känns rent förjävligt att behöva skriva dessa rader….för jag har absolut ingenting emot människor som flyttat hit i sig, men vissa av dem har en annan syn på rätt och fel och det som stör mig mest är att de sabbar för alla de som är juste….och de hör till majoriteten.
   • Ann Bw
   • Jag vet inget om fusket inom assistenterna men de största inom sjukförsäkringen har varit fd anställda på FK. Inte konstigt egentligen för de kan reglerna och alla kryphål. Men det som gör mig förbannad är att de FK talar tyst om detta utan låter fuskdebatten gå ut över alla (oskyldiga)
   • Om FK hade gjort sitt jobb inom alla de här olika bidragssystemen hade det inte behövt att gå så här långt. Då pratar jag om deras kontrollsystem som för bara några år sedan var obefintligt. Efterhand som de sedan förbättras sina system har dessa fuskare kommit fram i ljuset och regeringen gör stor sak av det precis som med fusket inom sjukförsäkringen som tillslut visade sig vara bara några procent.
    Men då var skadan redan skedd och många tusen sjuka utkastade ursystemet. Efter det var det de handikappades tur att granskas i sömmarna och nu de som behöver assistenter. Vad jag kan förstå så har detta granskande redan pågått ett tag och många har redan blivit av med sina assistenter. För att rättfärdiga sitt handlande skyller alltså regeringen på det stora antalet fuskare som måste stoppas men det är inte sant och så tror jag även det gäller med assistenterna. Det kanske är ett fåtal storskojare men ger regeringen rätt att förstöra hela vår välfärd på detta sätt.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: