Socialtjänsten i Katrineholm lika kallsinninga som regeringen

av Anne Skåner den 9 september, 2012

i Blogg

En familj vars barn är handikappat har inte rätt till att ha bil eftersom de får försörjningsstöd. Det är enligt Socialtjänsten i Katrineholm inte bestyrkt att sonen i huset är autistiker, eftersom försäkringskassans tjänstemän inte anser det. Kammarrätten har dömt till familjens fördel men nu KRÄVER Socialtjänsten att beslutet rivs upp. Samma sak gäller ett förråd för vinterförvaring a 60 kr/månaden. Socialförvaltningen anser att bilen värd ca 5 000 kr i bästa fall skall säljas och användas till familjens försörjning. Nina Överkvist, verksamhetschef på socialförvaltningen i Katrineholm kanske tycker det är bättre att omhänderta barnen än att hjälpa familjen.

”Förvaltningsrätten i Linköping ansåg inte att kommunen kunde kräva att bilen säljs, bland annat därför att en av Joachim Nordins söner har autism och för att hans hustru lider av reumatism. Men Katrineholms kommun överklagar nu domen till kammarrätten.”

Socialförvaltningen skriver i sitt överklagande av domen att familjens behov av bil inte är styrkt eftersom det inte finns något läkarutlåtande. Nina Överkvist, förklarar överklagandet med att hon tycker att förvaltningsrättens dom är konstig. Men tillstår att funktionshinder är ett exempel för undantag. I det här fallet överlåter hon avgörandet till försäkringskassan vars tjänstemän slagit fast att vare sig frun har reumatiskt eller att sonen har autism.
Det som slår mig är att Kommunerna allt mer överklagar beslut som gynnar medborgarna. De två pojkar som felaktigt placerades i särskola och sedan fick rätt till ersättning för misstag gjort i kommunen, godtogs inte av kommunen utan överklagas. Skälet var att det kan bli vägledande för andra kommuner att tvingas betala ut till medborgare om det blir fel.

När tjänstemän som i Katrineholm och på andra ställen tar en ton som är direkt kränkande mot medborgaren, skall detta accepteras. Låt mig citera ur ett brev från Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning, ett avslag rörande hyra för ensamstående kvinna:

”Beslut att avslå del av hyreskostnaden om 1 000 kr. Detta då kostnaden bedöms överstiga vad en LÅGINKOMSTTAGARE i Stockholm kan kosta på sig”.

En annan kommun i Stockholms Län lät sina socialsekreterare sitta och tala illa om en ideell förening som deras klienter ville vara med i för sk verksamhetsaktiviteter. När tjänstemän på kommunal nivå allt mer börjar lika lokala bödlar som springer politikernas ärenden borde den svenska folksjälen slå tillbaksi.

Finns det politiker idet här landet som vill ändra på en allt mer obehaglig ton från sin egen tjänstesektor, översittarfasoner och maktfullkomlighet. Eller är det bekvämt att skicka fram ledande tjänstemän att agera skarprättare och själva slippa ta ansvaret.

Aftonbladet

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: