Socialstyrelsen granskar vården

av Maria Wallin den 24 januari, 2013

i Blogg

Första nationella tillsynen av hur hälso- och sjukvården arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Inspektioner kommer att göras på 90 akutmottagningar, vårdcentraler, gynekologiska mottagningar och mottagningar inom den psykiatriska öppenvården. Samtliga landsting och regioner kommer att få besök av Socialstyrelsen.
– Vi vet sedan tidigare att hälso- och sjukvården i för låg utsträckning anmäler till socialtjänsten när barn far illa. Vården måste bli mer uppmärksam på signaler om våld, säger Socialstyrelsens projektledare Mikael Thörn.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: