Slutkonferens Dubbelt utsatt

av Maria Wallin den 3 december, 2012

i Blogg

Mycket snack Mycket verkstad 6-7 december i Göteborg
Efter fyra år avvecklas nu Uvecklingscentrum Dubbelt utsatt. Trots att så mycket arbete återstår. Inte ens anställda inom hemkommunen Göteborg har fått utbildning i våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Trots att projektet fortfarande får förfrågningar om information från landets alla hörn.

Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt har sedan 2007 utvecklat och förmedlat kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. För att bidra till att kvinnor med funktionsnedsättning som är utsatta för våld får det stöd de behöver och har rätt till.
Målgruppen är yrkesverksamma inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsende, utbildning och forskning, kvinno- och brottsofferjourer, skolor samt intresseorganisationer.
Mera om konferensen den 6-7 december i Göteborg.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: