Ska man använda ordet självmord i en tidningsrubrik?

av AnnaF den 10 september, 2013

i Blogg

suicidprevention 002Den frågan ställdes idag på den Internationella suicidpreventiva dagen av Föreningen Mind som ordnade ett frukostseminarium i Stockholm. De som svarade mest oreserverat ja på frågan i dagens panel var Gunilla Wahlén, ordförande för SPES, som ser det som viktigt att minska tabun kring självmord och Michael Westerlund, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap. De som representerade media, Thomas Mattson, chefredaktör för Expressen och Anders Mellbourn, prefekt vid institutionen för mediestudier, var mer restriktiva och underströk skillnaden mellan rubrik och artikeltext.

Det finns en beröringsskräck hos media för frågan, vilket kanske inte är så konstigt, många arbetar med korta texter och inslag i radio och teve.  När dödsorsaken inte står tydligt angiven kan det vara en slags kod för att en person tagit sitt liv. Idag tas stor hänsyn till anhöriga och vad de vill gå ut med, menade Thomas Matsson på Expressen. Så har det  inte alltid varit. Men tystnaden är det svåraste, framhöll Gunilla Wahlén som talar för de anhöriga. Hon konstaterade också att media idag är mindre sensationslystna när det gäller självmord.

En anledning att media är försiktiga i sin rapportering är att man är rädda för att andra ska smittas när man skriver om att någon tagit sitt liv.  Det finns forskning från WHO som visar på imitationseffekter. Till exempel kan rapporter om kända personers självmord påverka ungdomar.

Sammanhang och orsaker bakom självmord – kort sagt att media skriver och rapporterar för en ökad förståelse – ville alla i panelen se.

– Jämför med HBTQ-frågan, sa Gunilla Wahlén. Vi ska eftersträva största möjliga öppenhet. Då blir det lättare för alla människor att i livet vara den de är.

Forskaren Michael Westerlund ville lägga in en reservation mot att media blivit bättre. Som exempel tog han en artikel från 2010 där journalisten i sin text ställt frågan: Kan man då hindra en person som väl har bestämt sig att ta sitt liv? Och i texten svarade: Nej det kan man inte.  Något som vi vet är en myt, och mycket olyckligt om det sprids.
Självmord är en impulshandling och kan förebyggas och förhindras.
Det finns hjälp att få!

Här till exempel:
Självmordsupplysningen

På bilden syns Carl von Essen, generalsekreterare på Mind, som modererade debatten.

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: