Sämsta skolan enligt PISA – stämmer det?

av Anne Skåner den 4 december, 2013

i Debatt

skolböcker 093Kan inte låta blir att kommentera PISA rapporten där den svenska skolan hamnar i bottenligan inom matte, läsförståelse och naturorienterande ämnen. Alltså jämför vi svenska barn med elever i Shanghai som är Kinas rikaste provins, men vi vet väldigt lite om hur det ser ut i andra mindre välmående områden. Vidare konstateras i Rapport att också kinesiska företrädare börjar reagera över kadaverdisciplinen i skolan, elevernas kreativitet försvinner. Man nämner inte heller att i Japan ökar självmorden bland ungdomar om inte klarar av de höga kraven för att komma in vid universitet till exempel.

Tittar man på tabellen ser man att samtliga västländer försämrat sina resultat. Jag vet inte om det beror på att välståndet i västvärlden minskar motivation att skaffa kunskap eller om det beror på att man har andra tankar om vad kunskap är.

Som f d lärare ser jag en fara med skolan – lärlusten saknas och stimuleras inte. Barn till familjer i utsatthet får mindre stöd för skolan hemma. Vi har ett samhälle som blir allt mer segregerat med allt större gap mellan olika grupper. En helt annan rapport visade att ett jämlikt samhälle har mindre problem inom alla områden.

Värt att diskutera helt klart.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: