Rainbow vill inte att landstingen tar över beroende- och missbrukarvården

av Redaktion den 2 mars, 2013

i Debatt

Klientrörelsens paraplyorganisation, Rainbow, skriver såhär i ett pressmeddelande:

”Ett förtydligande behövs när olika intresseföreträdare för läkare och psykiatriker via media nu för ut ståndpunkten att hälso- och sjukvården (HSL) bör få huvudansvaret för landets missbrukarvård istället för som nu kommunerna och socialtjänsten (SoL). Frågan är högaktuell när regeringen nu förbereder en proposition till riksdagen på Missbruksutredningen (SOU 2011:35) olika förslag. Regeringen kommer att säga nej till Missbruksutredningens förslag d v s, nej till ett skifte från kommunerna till landstingen.

Läs mera 

Klientrörelsens (brukarorganisationer) överväldigande majoritet är inte, till skillnad mot vad läkardebattörerna påstår, överens med de som nu hävdar att människor med beroende och missbruk skulle få en mer tillgänglig och bättre vård om ansvaret läggs på hälso- och sjukvården.

Vad läkarna missar är att populationen människor med beroende och missbruk är en mycket heterogen grupp. De allra mest utsatta av missbruk, beroende och därmed också social marginalisering, omkring 100 000 personer, kommer att få det klart sämre om hälso- och sjukvården får huvudansvaret. Förklaringen är enkel, de allra mest utsatta söker inte upp sjukvården självmant, medan däremot socialtjänsten som har ett uppsökande uppdrag d v s att hitta och erbjuda rehabilitering för de mesta utsatta alkohol- och narkotikaberoende människorna. Något som sjukvården vare sig kan eller har intresse av.

För människor med en beroendeproblematik, men som fortfarande har en social förankring, den absoluta merparten, har primärvårdens doktorer ett förstahandsansvar att fråga patienterna om deras alkoholvanor och vid behov erbjuda medicinska och psykologiska insatser. Däremot behöver de mest nedgångna av missbruk mycket mer och bredare insatser, än bara mediciner, för att komma ur sitt missbruk. De behöver en rehabilitering som gör det möjligt att acceptera och bli accepterade i den samhälleliga gemenskapen igen.

Slutligen ytterligare en kommentar till läkarnas mediaoffensiv. De hävdar att 8 av 10 tillfrågade i en enkät sagt att de hellre vill gå till hälso- och sjukvården än till socialtjänsten när det gäller vård för missbruk och beroende. Ohederligheten är total här. Den enkät som läkarna hänvisar till handlar inte om vad människor med beroende eller missbruksproblematik eventuellt tycker, utan är en hypotetisk fråga ställd till allmänheten om vad de tror att en alkoholberoende skulle föredra för huvudman för sitt beroende. Vilket är en frågeställning frikopplad från brukarens uppfattningar.

Alec Carlberg, ordförande i Rainbow Sweden och hedersdoktor vid Lunds universitet Tel 0733 94 58 26 eller alecalec@bredband.net

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: