Projektet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, har avslutats

av Redaktion den 17 november, 2013

i Blogg

Projekt Livsbild
HAIKU var ett treårigt projekt som ville synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar.
Målet var att ta med den berättelsen i samhällets allmänna historia. HAIKU var ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen, Nordiska museet och Historiska museet och finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet pågick till hösten 2013.

Livsbild – insamling och utställning
Som en del av HAIKU har Livsbild varit. På Livsbild.se har en digital insamling av livsberättelser från personer med en funktionsnedsättning skett. Det inkom 260 berättelser och sidan har besökts över 50 000 gånger. Webbsidan har varit tillgänglig. Man har kunnat tala in sin berättelse, skriva, använda teckenspråk eller skriva på annat språk än svenska.

Läs mera om HAIKU och Projekt Livsbild

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: