Presentation av Claudette

av Claudette den 13 april, 2012

i Skribenter

Hej, jag heter Claudette Skilving och sitter i tidningen SocialPolitiks redaktionsråd. Jag har nyligen lämnat yrkeslivet och har nu fått mer tid till att läsa och skriva om socialpolitiska frågor. Jag är socionom och har arbetat i många år med sociala frågor, både inom socialtjänsten men även utanför dess ramar. För mig har ett engagemang i sociala frågor inte bara varit något man ägnar sig åt på kontorstid. Jag var med och startade Solnas Kvinnojour för misshandlade kvinnor redan i början av 80-talet.

Tillsammans med kollegor byggde vi landets första Familjecentral vars syfte var att stötta barnfamiljer, en form som numer finns i många kommuner.  Under de senaste åren har jag arbetat med hemlöshetsfrågor och brukarmedverkan.  Det är en angelägen uppgift att öka brukarnas inflytande och delaktighet i just de organisationer som människor är hänvisade till, för sin försörjning. Ja för det som rör hela livet. Jag har under de senaste femton åren skrivit artiklar om brister i de sociala systemen som ska fungera som skyddsnät för människor i utsatta situationer.

Jag bor i Solna, är gift, mormor och farmor.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: