Personliga ombud borttagna från Härryda

av Monica Armini den 20 mars, 2014

i Blogg, Debatt, Göteborg, Lokalt

I december 2013 beslutade min hemkommun, Härryda, att man skulle upphöra med personliga ombud. Det är ett hårt slag för alla oss som har använt oss av den förmånen under tidigare år. De personliga ombuden har varit en tjänst uppköpt av Bräcke diakoni.

Personliga ombud vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning och underlättar i kontakten mellan brukare och myndighet. De personliga ombuden kan hjälpa till att se över ekonomin, bistå med att söka bidrag  ochvara med på möten eller ringa telefonsamtal. Det är en ovärderlig hjälp för den som är ensamstående och tycker att mötet med myndigheter kan vara oöverstigligt svårt.

Att kommunen nu väljer bort denna tjänst för de mest utsatta är obegripligt. Ingen information har skickats ut till oss drabbade om vart vi ska vända oss istället. Plötsligt förväntas vi stå på egna ben när det ska sökas bostadsbidrag, bostadstillägg och andra bidrag. Även andra ärenden som rör t ex försäkringskassan eller arbetsförmedling ska vi nu sköta själva.

Hur många av alla de som är berättigade till olika slags bidrag kommer inte klara av att fylla i ansökningarna korrekt utan nekas hjälp? Hur många som skulle behöva prata med en handläggare på myndighet eller kommun kommer inte våga ringa? Hur många möten kommer sluta i personliga nederlag för att man saknar stödperson vid sin sida när man ska stå upp för sina rättigheter?

Tyvärr är inte Härryda ensamt om att avskaffa de personliga ombuden. Mölndal gjorde en liknande manöver tidigare förra året. I Göteborg däremot finns tjänsten fortfarande kvar. Varför denna godtyckliga inställning till samhällets svagaste? Varför kan vi inte ha som krav på alla kommuner att de är skyldiga att bistå med personligt ombud. Har vi ett krångligt system med ersättningar och bidrag, samt en byråkratisk myndighetsstruktur behöver vi också ha en tjänst som underlättar för de individer som lever med psykisk funktionsnedsättning.

Insändare i Härryda-Posten 2014-03-15 av Monica Armini

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: