Merparten av missbruksutredningen i byrålådan

av Anne Skåner den 31 januari, 2013

i Debatt

Regeringens beslut om lagrådsremissen om missbruks- och beroendvården innebär förstärkt och lagstadgat krav på samverkan mellan kommuner och landsting. Överenskommelserna kan precisera gemensamma mål och övergripande samarbete mellan vissa grupper. Därtill skall särskilda satsningar göras för att förbättra tillgänglighet kunskapsläge för substitutbehandling vid opiatmissbruk. Av Gerhard Larssons omfattande utredning bidde en tumme och ett av förslagen att landstingen skulle ha ansvar för missbruksvården blev ett fortsatt delat huvudmannaskap mellan landsting och kommuner.

Maria Larsson berömde Gerhard Larssons arbete som pekar på stora brister, men merparten av utredningen hamnade i byrålådan. Regeringen säger att man lyssnat på de remissinstanser bla SKL som vill ha fortsatt delat ansvar och varnade för en medikalisering av missbruksvården.

Kritiken mot bristen på beslut och nya insatser lät inte vänta på sig. RFHL (Riksförbundet för rättigheter, frigörelse och Hälsa) menar att inget förändras i den svenska missbruksvården. Drugnews tidningen på nätet som bevakar drogfrågorna skriver om urvattnat och misslyckat.

Det känns lite som när riksdagen antog ersättningslagen för vanvårdade, övriga insatser för gruppen vanvårdade försvann och hamnade i byrålådan, eller Barnrättsutredningen som bara gått upp i rök.
Anne Skånér

Läs mer på socialdepartementets hemsida, Drugnews

 

 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: