Onådiga luntan väl mottagen

av Redaktion den 19 februari, 2013

i Blogg
– Det ska bli intressant att läsa och ta del av människors berättelser. Det blir ett viktigt komplement till den information vi redan har.

Reaktionen var mycket positiv hos Socialförsäkringsutredningens huvudsekreteraren Irene Wennemo och ordförande Gunnar Axén (M) och ledamoten Wiwi-Anne Johansson (V) när de tog emot Onådiga luntan från Social Aktions kommitté.

Maria Wallin, Claudette Skilving och initiativtagaren Gunilla Rydberg fick under en hel timme framföra budskapet från alla som skrivit berättelserna om sina liv.

Om hur det är att under lång tid leva under knappa omständigheter. Om att misstänkliggöras av myndigheter som egentligen borde stötta och hjälpa. Om hur Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har sina egna agendor när de borde samarbeta.

Irene Wennemo menade att utredningen i sitt arbete sett mönster, bland annat hur de som växlar mellan arbetslöshet och sjukdom utan att ha någon arbetsgivare som tar rehabansvar är en särskilt sårbar grupp.

Att Försäkringskassan måste respektera läkarintyg och medicinsk kunskap bättre än idag togs också upp.

– Vi har sett exempel på hur Försäkringskassan tagit helt ologiska beslut, sa Irene Wennemo.

2015 ska utredningen komma med sina förslag, men finns det områden med bred politisk majoritet innan dess kan det komma förslag tidigare.

Att arbetslösa inte ska hamna hos socialtjänsten verkade utredningen hålla med om och det märktes också en försiktig förståelse för att golven i ersättningsnivåerna är för låga.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

{ 2 trackbacks }

Previous post:

Next post: