Om klasskassa och klassresa

av Anders Löwdin den 30 mars, 2012

i Blogg, Webbkurs Sthlm

När jag läser Annelie Tollehed Billers mycket tänkvärda inlägg
”Tidigt ska du veta skillnaden” snavar jag på ordet klasskassa. Jag tänker som hastigast istället på klassresa och undrar sedan kort om det inte lite av samma mynt. Klassresa i bemärkelsen mindre bra ställt och bättre ekonomiskt ställt. För det är väl uppenbart att har man det gott ställt så är inte några extra avgifter i barnens skola några problem. Och tvärtom i resurssvaga familjer är detta ett problem. Ibland ett väldigt stort problem.

Så här skriver Rädda Barnen om avgifterna i skolan:

I skollagen står det att ”enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna” får förekomma. I rapporten ”Medtag matsäck och busspengar” blir det uppenbart att kommunerna tolkar skollagen på mycket olika sätt. Oavsett avgifternas storlek strider de både mot principen om en kostnadsfri grundskoleutbildning och Barnkonventionen och leder till särbehandling av de många barn om lever i ekonomisk utsatthet.

I Majblommans Riksförbund rapport Hälften av alla kommuner saknar en policy om avgifter i skolan skriver om:

Uddevalla kommun som 2006 slog fast att: ”När skolan arrangerar aktiviteter för eleverna ska det ske med skolans resurser och under skoltid.” Kommunen har också klara riktlinjer kring hur stora avgifter som får tas ut. Ett exempel är att fickpengar vid kortare skolresor, utflykter och dylikt inte får överstiga 20-30 kronor. Avgiften får tas ut högst en till två gånger per termin.

Själv tycker jag att skolorna ska vara mycket återhållsamma med att ta ut avgifter. Exemplet ovan med Uddevalla, tycker jag är bra. 20-30 kronor en till två gånger per termin är säkerligen en nivå som inte skapar stora problem i resurssvaga familjer.

Andra länkar om avgifter i skolan:
Rädda Barnen – Skolan måste vara fri från avgifter!
Skolverket – Avgifter i skolan

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: