Instabil vård för omhändertagna barn

av Anne Skåner den 12 juni, 2013

i Blogg

Brister i familjehem och på institutioner är vanliga och innebär svåra känslor för de placerade barnen. Det visar Viktoria Skoog forskare vid Umeå Universitet  i sin avhandling Barn som flyttas i offentlig regi. Hon har granskat sammanbrott vid placeringar och gjort intervjuer med barn som varit eller är placerade. Avbrotten sker inte alltid med information från berörd socialtjänst och barn/unga. Det gör det svårt för barnen att förstå och förbereda sig för att flytta.

Sammanbrott kallas det när en placering hastigt och oplanerat måste avbrytas. Det är vanligast för barn mellan 13-17 år. Sett till hela åldersspannet 0-17 år är det bara vart tredje barn som avslutar en placering för att vården inte behövs längre. För 2 av 3 barn avslutas placeringen på grund av instabil samhällsvård. Hur barnen upplevt uppbrotten beror på hur de trivts i familjehemmet eller institutionen. Barn som tvingas flytta mot sin vilja upplevde det svårare.
Även en planerad flytt från ett familjehem eller en institution som barnen trivdes i uppfattades som svårare än ett sammanbrott från en vårdmiljö barnen ville flytta från.
– Detta visar på vikten av att minska även planerade byten av vårdmiljöer för barn, säger Viktoria Skoog.

Skälen till sammanbrott beskrevs av barn/unga att de inte de inte passade in, att de utsattes för missförhållanden i vårdmiljön eller att deras beteende bröt mot normen. Normbrytande beteende var enda möjligheten säger barn/unga i avhandlingen att få avsluta en placering de inte trivdes i, om socialsekreteraren inte lyssnade på deras åsikter. De uttryckte också behovet av av nära och trygga relationer till sin biologiska familj, familjehem etc.

Föräldraproblem, barns upprepade byten av vårdmiljöer samt återkommande byten av socialsekreterare försvårar kontakten med de vuxna som skall vara ansvariga.

Avhandlingen är en viktig del i arbetet med att hitta bättre förutsättningar för placerade barn och den baseras på två typer av studier. En som granskar socialtjänstakter för 213 barn som påbörjat 317 placeringar i Västernorrland 2005/06 samt en studie med 12 intervjuer av barn som varit med om sammanbrott under år 2011/2012.

Det kommer att finnas anledning att återkomma till Viktoria Skoogs avhandling.
En PDF kopia av avhandlingen finns här

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: