Myndighetsutövning smygflyttas till privata organisationer

av Anne Skåner den 5 juli, 2013

i Almedalen, Blogg

Kommunala myndigheter flyttar över sina uppgifter till de privata konsultföretag som tar fram familjehem till kommunerna. Detta reagerar Andreas Ramlöv från Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård på. Vid ett seminarium i Almedalen diskuterades konsulentstödd familjehemsvård utifrån om det skulle krävas tillstånd och i så fall lagstadgas.

Frågan om konsulentstödda familjehem, togs upp i Kerstin Wigzells Barnskyddsutredning som hon ansåg borde granskas närmare. Det finns oklara juridiska gränser mellan konsulentstödda familjehem och kommunernas ansvar. Och att kommunerna nu skjuter över myndighetsutövning på privata vårdgivare är oroväckande. Kraven på familjehem är stora, de är väl utredda, ska kunna samarbeta med den biologiska familjen och ha en bra relation till socialtjänsten, sa Britta Schölin ordförande i RFF. Hon betonade också att socialtjänsten har ansvar för familjehemmet och barnets placering. Det finns idag ca 140 konsulentstödda familjehem.

Kommunerna använder sig av konsulentorganisationer för att få fram familjehem i allt högre grad men kommunerna tror att de köper ett helt paket där också ansvaret för barnet ingår.

Problemet, sa Andreas Ramlöv är att kommunerna inte vet vad de beställer han påtalade också att den kommunala tillsynen i de konsulentstödda hemmen är dålig, det finns familjer som aldrig haft tillsyn från kommunerna.

Gunnar Sandberg (S) sa att det självklart måste säkerställas en god standard och att tillstånd borde vara en självklarhet.

Anna Ingmarsson från SKL uttryckte att barn blir en kommunal handelsvara och att tillsyn och omsorg om barnen brister från kommunernas sida.

Dåliga familjehem får fortsätta eftersom det inte finns något register över hemmen. Ett familjehem på Gotland kan bli av med ett barn för att det fungerar dåligt, men det hindrar inte att en annan kommun gör en placering i hemmet. Gunnar Sandberg gick långt i debatten och sa att familjehem skulle få ha högst två barn samtidigt. Bra familjehem tillade han är samhällets hjältar som gör en viktig insats.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: