Metadonrelaterad dödlighet utreds

av Redaktion den 29 mars, 2013

i Blogg

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda metadonrelaterade dödligheten. Maria Larsson,Barn- och äldreminister, ansvarigt statsråd för ANDT-politiken. ”Åtgärderna innebär bland annat ett förstärkt och lagstadgat krav på samverkan mellan landsting och kommuner. Genom överenskommelser kan huvudmännen precisera gemensamma mål, resursfördelning och övergripande samarbete kring vissa grupper, som till exempel personer med opiatmissbruk. Med denna kunskapsinhämtning och dessa åtgärder står Sverige bättre rustat i kampen mot narkotika.”

Det är vad som återstår av Gerhard Larssons Missbruksutredning

Läs mer på Expressen Debatt

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: