Mer kring missbruk o konsekvenser

av Anne Skåner den 29 maj, 2013

i Blogg

Barn till missbrukare tvingas ofta själva ta ett stort ansvar för syskon och sina föräldrar. Det visar en unik enkätundersökning bland föräldrar med beroendeproblem som Sveriges Kommuner och landsting låtit göra. Kartläggningen gjordes sista veckan i september ifjol på flera beroendeavdelningar inom såväl öppenvård, slutenvård, HVB-hem och på kriminalvårdsanstalter med behandling. Nära 4000 föräldrar med missbruksproblem besvarade enkäten, varav 2 446 hade barn under 18 år – totalt 3 851 barn berördes. Läs mer om detta på Drugnews

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: