Marknaden och skolan

av Claudette den 27 augusti, 2012

i Blogg

I dagarna har Emma Leijsne, journalist på Sydsvenskan kommit ut med boken ”Godkänt”, en reportagebok om den svenska skolan. I boken gör hon också en jämförelse med den finska skolan (i likhet med många andra). I dag vallfärdar ju människor till Finland för att studera och lära av deras skolsystem. Där drivs inte skolorna med vinstintresse och ingen pratar om brist på valfrihet. Skolan präglas inte av konkurrens och marknadstänkande som i Sverige. Hennes slutsatser är att utvecklingen i Sverige är en återgång till det gamla klassamhällets skola. Det är ingen ljus bild hon ger av dagens skolsystem.

Trots att skolan har diskuterats flitigt i media under flera år, har läraryrkets status och attraktionskraft minskat oroväckande. För varje år söker sig allt färre studenter till lärarutbildningen. Orsaken är låg status, låga löner, detaljstyrning och ett ständigt ifrågasättande i kombination med ett kravfyllt arbete.

Trots allt fokus på skolan i debatten fortsätter den negativa utvecklingen. Häromdagen ställde även Sveriges radio, P1 frågan i en slags hearing: Hur ska vi förbättra lärarnas status? Något som slagit mig är att ju mer den frågan diskuteras ju färre tycks vilja bli lärare, finns det månntro något i diskussionen som leder fel?

Ett viktigt steg i att höja statusen för lärarna är att höja deras löner, påpekar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Löften om förbättrade löner ges då och då, av bland annat skolministern, men i avtalsrörelsen landar uppgörelsen ändå på max 2,6% som för andra stora löntagarkollektiv.

Ledstjärnor som valfrihet och konkurrens, präglar den svenska skolan av idag. Resultatet har blivit skolledare som jagar elever i konkurrens med friskolorna om skolpengen. Redskap i den konkurrensen är att förmå lärarna att ge bra betyg. Lärarna är pressade också av föräldrar som i sin strävan att deras barn ska kunna studera vidare i den hårda konkurrensen om utbildningsplatser, vill att lärarna sätter högre betyg. Det är inte ovanligt att de ringer till skolledarna och klagar och kräver att lärarna ska höja deras barns betyg. Det är nästan inga föräldrar som klagar över nivån i utbildningen, bara betygen. Dessa ifrågasättande av lärarnas betygsättning bidrar också till att underminera yrkesutövarnas status.

De flesta partier vill inte röra frågan om vinst och valfrihet utan hukar inför marknaden. Det hävdas att det är bristen på uppföljning och kvalitet som är problemet. Lösningen är att förstärka uppföljningskontroller och en utökad administration, som i praktiken betyder ökade arbetsuppgifter för lärarna.

Dokumentationskraven bara växer, lärarna påtvingas alltmer av administrativa uppgifter utöver själva grunduppdraget att vara pedagoger. Ord om att förbättra lärarnas status (Jan Björklund), lurar varken lärare eller studenter. En förändring kräver inte mer av administration och kontroll, utan lösningen måste nog sökas utanför det marknadsliberala tänkandet och där lärarna får bli huvudaktörer i sitt eget skrå. Idag kan man konstatera att lärarna befinner sig i en korseld av synpunkter och krav uppifrån och underifrån och det är inte alltid som frågan om kunskap står i centrum.

Claudette Skilving
gift med lärare

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: