Maria Larsson avgå för barnens skull

av Anne Skåner den 27 december, 2012

i Blogg

Det räcker inte att en diskuterar regeringens otillräckliga insatser när det gäller barn som finns inom ramen för samhällsvården. Det måste till till en allmän debatt om vilka regelverk, skyddsnät och krav som behövs för att skydda barn och unga. I Newsmill skriver jag ”Hur kan jag sitta kvar på en ministerpost där mitt utrymme är minimerat till den övriga regerinens goda vilja? Hur kan jag tala om att stärka barns rättigheter inom socialtjänsten när de förslag och utredningar som är ämnade att just göra det, inte beaktas utan plockas ner i smådelar för att sedan hamna i byrålådan?

Maria Larsson kan med all tydlighet sitta kvar och vara nöjd med smulorna från de tunga politikernas bord. Inte ens socialminister Göra Hägglund visar vilja eller engagemang i barnfrågorna utan håller sig på bekvämt avstånd från Maria Larssons bord. I november antogs under största möjliga tystnad en lag som ger varje placerat barn en socialsekreterare, därtill förstärks omhändertagna barns rätt att vara delaktiga i sitt ärende. Antalet besök i familjehem skall vara två gånger per år. Om vi läser den befintliga socialtjänstlagen ser vi att detta redan finns med och att de nya ändringarna handlar om ”bör till skall och skall till ska et”. Maria Larsson skall vara glad över att media har så lite intresse för de här frågorna så att de inte granskar innehåll och substans i lagarna.”

I senaste numret av Socionomen intervjuas Kerstin Wigzell av journalisten Anna Fredriksson.

”Socialtjänstlagen har lagats och lappats under åren.  Nu föreslår regeringen ytterligare justeringar, den här gången för att stärka barns skydd. Utredaren Kerstin Wigzell är besviken.

– Jag förstår inte att politikerna är så förälskade i Socialtjänstlagen. De första femton åren, okej, men nu är den ett oöverskådligt lappverk.

Kerstin Wigzell suckar. Som regeringens utredare kom hon med sitt förslag till Lag om stöd och skydd för barn och unga redan 2009. Nu tre år senare har regeringen tagit ställning. Det blir ingen ny lag utan ett antal justeringar i Socialtjänstlagen, SoL. Förslaget ligger hos lagrådet för granskning innan det ska klubbas i riksdagen.” (Förslaget klubbades av riksdagen i november 2012.)

Previous post:

Next post: