Kommuner och landsting måste komma överens

av Redaktion den 15 maj, 2013

i Blogg

Idag fattade Riksdagen beslut om ökat samarbete inom missbruks- och beroendevården

Hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras från den 1 juli 2013. Ändringarna innebär att landsting och kommuner måste komma överens om samarbete i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel.

Syftet med lagändringarna är att landsting och kommuner bättre ska kunna tillgodose de här gruppernas behov av vård, stöd och behandling.

Riksdagen fattade också beslut om att barn som vistas i Sverige utan tillstånd får rätt till utbildning

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd ska ha i huvudsak samma rätt till utbildning som de barn som är bosatta i landet. Det gäller utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det finns i Sverige en generell rätt till utbildning för alla barn, men denna rätt har hittills inte omfattat barn som vistas i landet utan tillstånd.

Barnen ska ha rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar studierna före 18 års ålder.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: