Kan bättre ekonomi ge återhämtning?

av AnnaF den 13 mars, 2013

i Blogg

Det kan tyckas självklart…men nu ska det utredas om bättre ekonomi för människor med psykiska problem kan bidra till deras återhämtning.

Projektet Pengar, vänner och psykiska problem är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Såhär beskriver projektet själva bakgrunden:

”Enligt Socialstyrelsen har ekonomiska förhållanden för människor med psykiska funktionsnedsättningar konstant försämrats under de senaste årtiondena och fattigdom har visat sig vara ett hinder för återhämtningsprocessen från allvarliga psykiska tillstånd. Människor hindras från att delta i olika aktiviteter och att träffa andra. Fattigdom ökar också stress och svårigheter för att klara av vardagen för människor som redan genom funktionsnedsättningar har svårt att klara av denna vardag.”

Under några månader kommer några tiotal personer som bedömts ha långvariga psykiska problem att få ett extra aktivitetsbidrag för att kunna göra det som de vanligtvis inte har råd med som att gå på bio, träffa vänner och släkt, köpa nya kläder eller vad de än längtat efter, men inte kunnat unna sig. Samtidigt kommer de att delta i en vetenskaplig uppföljning för att se hur detta påverkat dem.  Läs mer om Blekingeprojektet här.

Heja Blekinge säger vi på Social Aktion!

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: