Kampen om ett barns rättigheter rör alla barn

av Anne Skåner den 24 september, 2012

i Debatt

Fallet Nadille, 2 år gammal hotades av utvisning till ett land hon inte vet finns, för att det skall hittas en mamma som eventuellt finns någonstans i Algeriet, kanske Frankrike kanske någon annan stans i världen. En mamma som troligen är ensam vårdare av barnet, tror nämligen inte att faderns finns officiellt. I Sverige sitter MIGRATIONSVERKET och läser högt ur FNs barnkonvention vilket de aldrig hänvisat till tidigare i utlämningar av barn som kommer till Sverige. När motståndet blir för starkt gör man på en söndag ganska sent två pudlar, det irakiska barnet vars pass inte är klart, skall omprövas. Nadille behöver inte åka till Frankrike i avvaktan på att en eventuell mamma skall dyka upp. Ärendet skall plötsligt prövas enligt socialtjänstens normer etc. Men målet säger Migrationsverket är att barnet skall återförenas med mamman.

Nadille har bott i Sverige i två år, hon vet ingen annan familj än fosterfamiljen. Hon skall alltså om ett år eller kanske två år ryckas upp för att återförenas med en mamma som hon inte känner, inte kan tala med. En ev släkt som vill ta henne om inte mamman dyker upp. I Algeriet är barn till ensamföräldrar inte välkomna i släkten och förskjuts, det kanske är orsaken till varför mamman valt att gå under jorden.

Svenska myndigheter spelar schack med människor i alla åldrar. Hur många fall når aldrig medias rubriker och hur många Nadille har vi utöver detta. jag har fått tre fall under söndagen som är snarlika.

Svensk syn på ensamkommande barn, är bedrövlig och inkompetent. Det behövs en Barnkonvention som lag, dock inte som tolkas godtyckligt av köpa jurister i Migrationsverket utan oberoende sådana. Migrationsverkets taktik att backa drar undan möjligheten att få fallet prövat i domstolen, för den kommer troligen att säga att det för närvarande inte finns något att klaga på. Migrationsverket har backat. Därmed undandrar man sig granskning och ev bakläxa. BOs snabbinkallande av möte med Migrationsverket och Socialstyrelsen är en punktmarkering, men BO är också regeringens ombud. En svår stol att sitta på mellan regering och barnens krav. Hur skall politiker som Maria Larsson kunna försvara upptuktelsen mot det migrationsverk hon själv ställt sig bakom när det gäller bedömningen av särskilt ömmande fall.

Det krävs en stark opinion som inte tystar även om Nadille får stanna, för vi har många Nadille både ensamkommande barn och svenska barn som kommer i kläm i myndighetsträsket.

Heder till Socialnämnden i Lund som tar strid för flickan. Fortsättning i den här historien lär inte dröja. Men debatten måste också ske på ett sätt att det inte skjuter frågan i sank. Hoppas fler tar upp tråden.

Skriv på listan för Hadille

Aftonbladet, SVT

RosenRasande

Facebooklista

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: