Hårdare krav mot familjehem

av Anne Skåner den 11 februari, 2014

i Blogg

På regeringens uppdrag leder Håkan Ceder, en utredning med syftet att stärka barnrättsperspektivet och rättsäkerheten för barn och unga som tvångsvårdas enligt LVU och bidra till kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. I ett delbetänkande redovisas nu en översyn av befintliga placeringsalternativ för barn och unga och förslag lämnas på nya placeringsalternativ.

Ett av förslagen i delbetänkandet är att familjehem och jourhem ska utredas i två steg. I det första steget ska hemmets allmänna lämplighet utredas och leda fram till ett beslut om medgivande. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till de tilltänkta familjehems- eller jourhemsföräldrarnas personliga egenskaper, hälsa och sociala förhållanden samt deras förmåga att ge den omvårdnad och fostran som placerade barn i allmänhet behöver. En kontroll ska alltid göras i Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister. I nästa steg – inför en placering – ska en bedömning göras om hemmet kan tillgodose det specifika barnets behov. Inför varje ny placering i hemmet ska en förnyad registerkontroll göras.

Läs hela delförslaget i DN

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: