Gränsöverskridande arvsfondsprojekt

av webbmaster den 6 mars, 2012

i Blogg

Skrivarkurser, retorikskola och gemensamt digitalt torg. Det kommer SocialPolitik att kunna genomföra tillsammans med fem andra parter under 2012.

Det är Stiftelsen Gyllenkroken, Vägenut! kooperativen och Unga Rörelsehindrade, URG, i Göteborg samt Bastagruppen, Nykvarn och Socialarbetare För Social Aktion, SFSA, i Göteborg som i samarbete med Föreningen socialpolitisk debatt beviljats stöd med 916 000 kronor för år 1 i ett tre-årigt Arvsfondsprojekt.

Syftet med projektet Social Aktion är att ge röst åt grupper med egna erfarenheter av utanförskap och diskriminering. Föreningen vill skapa mötesplatser och initiera nya möten mellan brukare och brukarorganisationer å ena sidan och socionomer och socionomstudenter å den andra. Avsikten är att förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter. Att möjliggöra en systematisk och konstruktiv dialog mellan socionomer/studenter och personer med funktionsnedsättning samt personer i andra former av utanförskap är ett av målen.

Metoder som kommer att användas är bl.a. skrivarverkstäder, retorikskolor, gemensam webbplats, workshops och seminarier samt en bred och avslutande konferens år 1, öppen för alla.

Ur projektansökan citerar vi:

PROJEKTIDÉ: Ge röst åt grupper med egen erfarenhet av diskriminering/utanförskap. Förstärka brukarperspektivet hos socionomstudenter.

Övergripande mål:

  • Skapa en unik gemensam plattform runt tidskriften SocialPolitik inkl. en gemensam webportal.
  • Nyskapande kraftfulla gränsöverskridande aktiviteter och samarbetsprocesser: studiecirklar kring skrivande, retorik och layout.
  • Nya möten och mötesplatser, initierad vital och konstruktiv dialog mellan grupper med egen erfarenhet av diskriminering och utanförskap och socionomstudenter, dvs personer som kommer att få makt att förändra.
  • Unika samarbeten och processer som tidigare inte ägt rum kring nya idéer och verksamheter som syftar till en reell förändring för diskiminerade grupper i Sverige.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Next post: