Fokus på fusk är fel väg

av Maria Wallin den 18 januari, 2013

i Blogg

Att försöka råda bot på fusk inom LSS genom att göra oanmälda hembesök hos personer med assistansersättning känns som ett gammalmodigt arbetssätt som vi inte vill ha tillbaka, skriver företrädare för 13 organisationer på Dagens debatt.
Det är varken rimligt eller etiskt försvarbart att en person som har beviljats assistansersättning på grund av sin funktionsnedsättning ska misstänkliggöras och behöva leva med att uppfattas som en presumtiv fuskare.

Det är istället säkerheten i prövningen av assistansersättning som måste stå i ljuset. Både rutinerna och metoderna för bedömning och utredning måste granskas och utvecklas. På så sätt kan alla  få den trovärdiga och säkra bedömning som de har rätt till, anser organisationerna.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: