Fackets svek mot kvinnorna och Anna Johansson-Visborg

av Anne Skåner den 10 februari, 2014

i Blogg, Debatt

Stöd kvinnorna i sin kamp! Bryggar-Anna som byggde upp Visborgs minne hade gjort det!
På torsdag sker namninsamling och uppvaktning av ansvariga utanför LO-borgen i Stockholm. Stöd kvinnorna i sin kamp. Även om ni inte kommer till platsen kan ni stödja kvinnorna genom att trycka ja på Facebook.  Då är ni med dem i tanken!
Kvinnornas vädjan till Stiftelsens styrelse, Förtroenderådet och Länsstyrelsens Tillsynsavdelning: Låt kvinnorna fortsätta hyra. Låt kriterierna som gällt tidigare gälla även för sommarsäsongen 2014. Visborgs Minne har under många år varit en semestertillvaro för kvinnor inom främst låglöneyrken och tillhörande LO-anslutna förbund som t.ex. Kommunal, Livs m.fl. Verksamheten har under flera år varit utsatt för ägarnas (Fackens) hårda nypor, då platsen för Visborgs Minne ligger vid Skurusundet (vägen mot Nacka.) Nu har förvaltarna av verksamheten bestämt om nya kriterier för dem som ska hyra   i och med detta har nu kvinnor som hyrt i många år sagts upp då deras inkomster ligger några tusen över det nya tillåtna beloppet.
Fackets medlemmar är inte längre välkomna, hävdar gruppen som bildats för att rädda Visborgsminne åt kvinnorna.  Här är inte fackets medlemmar välkomna på den fackliga pionjärens semesterhem. Majoriteten av alla säsongshyresgäster som tidigare alltid varit välkomna, sorteras nu snabbt ut och anmodas ge sig av 75 % av kvinnorna. Till det kan räknas barn, vänner och familjer till kvinnorna, så många människor är berörda. Nu protesterar de boende  emot att kvinnorna inte får fortsätta hyra sina stugor och rum enligt de kriterier som tidigare gällt och  mot kravet på att kvinnorna ska tömma sina stugor före 16 mars.
Aktionsgruppen vill  att all eventuell avhysning, avslag på ansökan skjuts upp till 30 september 2014 för alla kvinnorna. Och att även en undersökning görs innan 30 september av huruvida ändamålsstadgan, som senast ändrades 1997, har tolkats rätt och om de nya kriterierna kan tillämpas överhuvudtaget i framtiden.
Kort varsel
Majoriteten av kvinnorna anmodades i brev den 4-5 februari att omgående tömma de små enkla kolonistugor och sommarrum de hyr från säsong till säsong.Ända sedan 1928 har arbetarkvinnor varit välkomna härute och fortfarande drivs semesterhemmet av facket, men drastiskt nya kriterier(som ändrades tre veckor efter ansökningstiden för sommarsäsong 2014 löpte ut) har förändrat målgruppen. De kvinnor som alltid varit välkomna härute, är inte önskade längre och ska omgående eller senast 16 mars ge sig av härifrån. En chock för många: äldre, ensamstående mammor, sjukpensionärer och vanliga kvinnor som arbetar i bland annat vårdyrken, många av dem facklig LO-anslutna.Bakgrund

30 november gick ansökningstiden ut för att fortsätta hyra stuga eller rum för sommaren 2014. Preliminärt hade stiftelsen muntligt pratat om att Skatteverket skulle komma med nya riktlinjer men inget hade blivit klart. 23 december, dagen före julafton får hyresgästerna brev där de redan inlämnade ansökningarna rivs upp och nya kriterier presenteras. En ensam kvinna får tjäna endast 176 000 kr om året (den tidigare gränsen gick vid 264 000 ). Nya blanketter ska skickas in före 31 januari. Kvinnorna skriver ett gemensamt brev där de vädjar om att stiftelsen inte ska göra dessa drastiska förändringar. Kvinnorna skriver även egna personliga vädjande brev och skickar med sina ansökningar.
4-5 feb får hyresgäst efter hyresgäst avslag på sin ansökan om stuga, rum.
Historia
”Arbeterskornas semesterhem” bildades 1928 av Anna Johansson-Visborg, som var en betydelsefull politisk och facklig pionjär i första delen av 1900-talet. Hon var med och kämpade för kvinnlig rösträtt, bildade den första kvinnliga fackföreningen, arbetade politiskt för bättre sjukvård och billiga och bra bostäder. Bland annat byggde hon och hennes man hyreshus med billiga smålägenheter för ensamma kvinnor. Hon utbildade sig, även utomlands.
Anna gifte sig i 40-årsåldern och kunde därefter ägna sig ännu mer åt att förbättra för sina arbetarsystrar som hon aldrig glömde. Hennes största vision var att bygga ett arbetarkvinnornas eget sommarställe och öppna en kvinnornas egen skola. Platsen skulle ligga nära Stockholm, så arbetarna kunde ta sig dit på sina lediga söndagar och så det inte skulle kosta mer än en bussbiljett att ta sig dit. På bara några år byggde hon och kvinnorna i den fackliga samorganisationen upp det som sedan 1947 heter Visborgs minne. Här, vid Stockholms inlopp i underbar natur och med egen hamn hade kvinnorna sommarrum i fyra vackra stora hus: Torehäll, Kungshamn, Ekensdal och Gammelgården. I skogsbackarna byggdes 80 enkla småstugor och kvinnorna drev även Anneberg vilohem dit kvinnor som behövde konvalescentvård kunde få komma.Övrigt
Enligt SCB 2012 så saknar var tredje LO-medlem tillgång till ett fritidshus.Viktigt att förstå: Här bor inga läkare eller advokater om nu någon trodde det.Mer: Det är mycket låg standard på kolonistugorna. Toa och dusch finna i speciella byggnader.

Mer viktigt att förstå: Anna ägnade sig inte åt välgörenhet utan trodde på verklig rättvisa genom politiska och fackliga insatser.

Sagt av Anna på hennes 70-årsdag 1949: ” Ja visst har man önskningar för de kommande decennierna, men jag har liksom blivit rädd att önska. En av mina varmaste förhoppningar är dock att arbetarkvinnorna ska kunna behålla semesterhemmen såväl i Skuru som i Beateberg i egen regi. Ett arbeterskornas eget semesterhem skött av arbeterskorna själva. Jag skulle önska att de semesterhemmen blev kvinnornas egen högborg, en verklig härd för de idéer som är arbetarrörelsen egna. Men samtidigt ska de ge vila och rekreation. Jag skulle om jag vågade, önska en kvinnornas egen skola ute vid Skuru, på det vackra Kungshamnsområdet, där allt vad vår rörelse strävat för kunde levandegöras för de unga kvinnorna som ingenting vet om kampen bakom de vunna resultaten.” (ur festskriften Tjugo år, 1949)

Uppropet finns på Facebook

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: