Ersättningsnämnden erkänner misstag

av Anne Skåner den 17 juli, 2013

i Artiklar

I en intervju med SVT Rapport säger ersättningsnämndens ordförande Göran Ewerlöf att ingen ersättning ges till personer som placerats frivilligt. Uttalandet väckte förstämning hos många ur vanvårdsgruppen. Bakgrunden var en kvinna som fått avslag på ansökan då hennes pappa själv placerat henne på barnhem och att det visade sig saknas beslut. Detta tolkades som att barn som lämnades bort av sina föräldrar inte har rätt till ersättning för vanvård.

I ett samtal med pressansvarig Teresia Lindgren på Ersättningsnämnden, medges att uttalandet var luddigt och kunde misstolkas. Teresia Lindgren säger att hon själv reagerade över uttalandet men säger att SVT också kan ha redigerat bort en vidare förklaring.

Ersättningsnämnden har inte ändrat i lagen där det står att föräldrar som gjort privata placeringar utan beslut från Barnavårds- eller Socialnämnd omfattas inte av ersättningen. Men i de fall föräldrar lämnat sina barn till samhället och det finns ett beslut om omhändertagande gäller rätten till ersättning. Detta framkom inte i SVTs nyhetssändning.

– Jag skall tala med Göran Ewerlöf och undersöka om det går att få fram ett förtydligande till SVT, säger Teresia Lindgren.

När det gäller försöket från Nyhetsbyrån Sirén att få ut uppgifter om vilka som fått avslag eller bifall på sina ansökningar, har nu Ersättningsnämnden anpassat sig till Kammarrättens beslut. Inga orter med mindre invånare än 25 000 personer kommer att finnas tillgängligt i de dokument som lämnas ut. Inte heller postnummer eller årtal som berör den sökande.

Ersättningsnämnden är mån om att personuppgifterna skall vara skyddade och omöjliga att spåra och de ändringar som gjorts ligger i linje med Kammarrättens syn på saken.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: