Maskrosföräldrar ny part i SocialAktion

av Malin Widerlöv den 21 januari, 2013

i Maskrosföräldrar

Maskrosföräldrar ett nätverk för föräldrar till barn som är eller har varit placerade i familjehem

Vi som levt i aktivt missbruk och samtidigt försökt vara bra föräldrar, vet hur oerhört svårt det kan vara. Vissa av oss har periodvis misslyckats med vår föräldraförmåga. Samhället gick då in, med eller utan vår medverkan, och tog hand om våra barn. I vissa fall blev barnen placerade hos någon släkting till oss eller hos bekanta och i vissa fall i helt nya familjehem eller på institution. De flesta av oss kan, åtminstone så här i efterhand, se att det var gott för barnen att få komma bort från det livet vi levde och vissa av oss var själva dem som aktivt sökte hjälp för barnet och bad om att få det placerat. Men…

När barn och föräldrar separeras, uppstår alltid en kris hos både barn och föräldrar. Även om man som förälder själv har bidragit till att barnet skall bli placerat utanför föräldrahemmet, uppstår en kris, ofta med känslor av skam, skuld och ånger, ibland också vrede och förakt riktat mot både sig själv och samhället. Hos vissa föräldrar kan detta ta sig uttryck i självdestruktivitet, såsom ökat missbruk eller andra destruktiva livsval, hos andra kanske krisen inte kommer till uttryck så tydligt men skadar ändå självbilden, identiteten och självkänslan svårt. Utan stöd och hjälp att bearbeta det man varit med om, blir det svårare att klara av att bli fri från sitt missbruk, svårare att klara sitt fortsatta föräldraskap, svårare att bevaka sina och barnens rättigheter och svårare att återhämta sig och få en bra livskvalitet i framtiden.

I november 2012 träffades åtta kvinnor för att göra en Framtidsverkstad för ett projekt som heter Föräldrakapital och finansieras av SKL . Vi bildade nätverket Maskrosföräldrar, som vi hoppas ska bli ett frö till en förening för ”relationsföräldrar” – föräldrar vars barn är placerade i familjehem. För om det fanns någon förening eller organisation som ville driva frågan om placerade barns rätt till sitt biologiska föräldrakapital, skulle vi ”osynliga och borttappade” föräldrar, få en röst och kunna komma till tals och förhoppningsvis stärka biologiska föräldrars och barns rätt till relationer.

I februari har projekt Föräldrakapital ännu en Framtidsverkstad, för män/pappor.

Maskrosföräldrar har tre syften

  • att stödja varandra i vårt utsatta och annorlunda föräldraskap – både före, under och efter placering
  • att bli en röst i samhällsdebatten
  • att vara en kunskapsbank för socionomstudenter, familjehem och socialtjänst, för forskning och politiker

Våra erfarenheter är värdefull kunskap! Vi sitter inne med kunskap som kan förändra situationen – både för våra barn och för familjer som i framtiden kommer att drabbas av det som vi har drabbats av. Delar du vår erfarenhet? Hör av dig, vi vill gärna bli fler!

Kontaktperson Malin Widerlöv
malin.widerlov at gmail.com

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: