Edward Snowden hjälte eller förrädare?

av Anne Skåner den 20 juli, 2013

i Debatt

Under Vietnamkriget deserterade amerikanska soldater till Sverige för att de såg vad kriget handlade om. Inte som det stod att läsa i  amerikansk propaganda, om nationens och frihetens intresse utan om ett stort land som försöker kväsa ett land som inte spelar rätt stormakt i händerna. I Sverige fanns en bred uppfattning om nationell suveränitet och därmed Vietnams rätt att inte underkasta sig amerikanska krav på sk frihet.

Vid samma tidpunkt stöttade USA varenda syd- och latinamerikansk diktatur som fanns. Motivet var att skydda världen mot kommunismen.

Idag är amerikansk makt mer subtil och rumsren. Avlyssning och kontroll av de egna medborgarna anses accepteras av en majoritet av amerikanska folket. Enligt opinionsundersökningarna i Förenta staterna om Edward Snowden godkänner en majoritet av de tillfrågade att den amerikanska underrättelsetjänsten spelar in privata samtal. Jag är rädd att den allmänna opinionen skulle ge samma svar i de flesta demokratiska stater som liksom Förenta staterna fruktar att på nytt falla offer för terrorattentat från organisationer som al-Qaida som har bestämt sig för att göra slut på den Stora Satan, en kategori i vilken de inkluderar alla konfessionslösa demokratier av västerländskt snitt.” (skriver Mario Vargas LLosa Nobellpristagare i litteratur i SVD 18 juli)

Så länge vi ser våra största fiender bland muslimerna är vi med andra ord beredda att acceptera allt.

Men vi vet också att när lugnet infinner sig och människor börjar kräva inrikes förändringar, kommer alltid det sk terroristtemat fram. Plötsligt finns ett antal sk varningar från al-Qaida. Hoten får större rubriker än att småbarnsdödligheten i USA ligger på samma nivå som i tredje världen.

Det Edward Snowden gjorde att verifiera det som kanske redan var anat var att bevisa att det pågick och pågår en aktiv kontroll av medborgare i USA och i Europa. Ja till och med mot EU i Bryssel. Detta vill vissa, inte minst amerikanska intressen kalla spioneri, brott mot Staten. Snabbt anpassar sig Europa och de sk demokratiska intressena till denna refräng och för att inte bli osams med USA självklar inte erbjuda Snowden asyl. Reaktionerna kommer skriver Mario Vargas LLosa från mindre demokratiska länder i Syd- och Latinamerika. Snowden skulle stannat i USA och bekämpat problemen, skriver han vidare, utifrån landets demokratiska tradition med folkvalt styre och högt rättssäkerhetssystem.

Ett land som använder sig av dödsstraff och redan innan ens en rättslig prövning gjorts, ropar på dödsstraff för Snowden låter inte i mina öron som ett uttryck för demokrati och rättssäkerhet. Chanserna att Snowden skulle få en rättvis rättegång är små eller obefintliga.

För mig handlar frågan inte om Snowden är hjälte eller ej utan om rätten att i en demokrati avslöja icke demokratiska metoder, som t.ex att avlyssna min mobil, registrera mina samtal, läsa min mail etc. För mig är det inte demokrati att som i England där kameror på Londons gator används för att registrera tiggare och sk opassande sociala personer, som utan rättegång kan låsas in i ett antal dagar för att de tiggt eller varit opassande.

FRA lagen i Sverige gav en helt ny debatt, Piratpartiet mfl sk frihetshjältar skrev och protesterade. Diskussion om integritet och privatsfär diskuterades. Beatrice Ask (Justitieminister) föreslog en lag som skulle förhindra kränkande fotografering. Två sidor av samma mynt eller. Du får inte fotografera en sk offentlig person i vilka lägen som helst, men du får avlyssnas och registreras utan hinder.

Idag tiger Piratpartiet, kämparna mot FRA lagen och alla andra som sagt att demokratin hotas. Det är inga demonstrationer på Sergels Torg till förmån Snowden. Inga kända debattörer kliver fram och analyserar det demokratiska läget och människors rätt att berätta om något är fel i systemet.

Däremot ställer, Dan Larsson är informationssäkerhetsanalytiker på FRA, ett antal frågor till Snowden i Computer Sweden, som inte heller har väckt någon större genklang.

Faktum är väl att det nya Sverige knappast hade gett en fristad till amerikanska desertörer idag, att avslöjandena kring vietnamkriget skulle betraktats som hot mot västintressen. Och regeringens utrikesminister sjävklart försvarat amerikanska intressen. Under normala förhållanden skulle Edward Snowden erbjudits skydd i Sverige, men Sverige är idag tätt förknippat med amerikanska sk försvarsintressen och deltar själva i jakten på privata människor.

Att Snowden hänvisas till sk ickedemokratiska länder är Europas flathet och rädsla för att bli osams med USA med andra ord en brist på demokrati.

Mer om Snowden: Expressen, Computer Sweden

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: