Donia dog av lunginflammation

av Anne Skåner den 19 juni, 2012

i Blogg

På min blogg annskaner.wordpress.com skriver jag en fortsättning i fallet Donia 15. Obduktionen visar att hon dog av lunginflammation. Hela ärendet ligger nu hos Socialstyrelsen för utredning. Det är viktigt att fallet Donia utreds ordentligt inte mins för att få fram vem som har det yttersta ansvaret för hälsan hos barn som är placerade.

Maria Larsson lade i förra veckan fram en lagrådsremiss som skall stärka placerade barns rättigheter. Kritiken lät inte vänta på sig, flera aktiva inom socialtjänsten säger att det Maria Larsson lägger fram redan finns inskrivet i Socialtjänstlagen och att frågan snarare handlar om att följa lagen. För att Donias död inte skall falla i glömska tycker jag det är viktigt att barns trygghet och värde måste vila på FNs barnkonvention. SVerige måste också skriva under tillägget som ger barn rätt att klaga till en instans motsvarande Mänskliga Rättigheter i Strassbourgh.

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: