Domstol klargör de nya sjukreglerna

av Anders Löwdin den 19 april, 2012

i Blogg

Det är den Högsta förvaltningsdomstolen som nu slagit fast att ”Den som klarar ett stillasittande jobb utan krävande förflyttningar kan försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden och har inte rätt till sjukpenning.” Och det gör man i en av de tre första domarna om vad arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden är. Detta skriver Arbetet om idag.

För att få sjukpenning även efter de 180 sjukdagarna man har rätt till så var det tidigare, det vill säga före 1 juli 2008, så att man inte skulle klara av ”normalt förekommande arbete”? Frågan har nu varit om den nya ordningen är hårdare än den gamla.

Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd säger om den första av domen att:

Men domstolens formuleringar tyder ändå på att den ser ”den reguljära arbetsmarknaden” som ett vidare begrepp än ”normalt förekommande arbete”

Läs mera på Arbetet.

Media:
Läs även Nytt program för dubbelt utförsäkrad – Arbetet.
Eller Svd – Sjukskrivningarna vänder upp.

Bloggat om detta har:
Göran Johansson – En sjukförsäkring för alla
Peter Andersson – Högre sjuktal och många ”återvändare”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , eller annat intressant.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: