Din granne borderline

av harmlesslife den 25 januari, 2013

i Debatt

Jag hör många upprörda röster omkring mig, alla handlar de om den okänslige, nonchalante och rent ut sagt oförskämda och kränkande psykiatern Ola Gefvert. Jag hör om stackars Nora som blivit så illa behandlad av de som haft makt över hennes liv.

Jag är också upprörd, jag ogillar starkt alla översittare med makt som får härja fritt inom såväl vård som den övriga samhällsapparaten. Men det som upprör mig minst lika mycket är att denna kränkande och nonchalanta inställning till samhällets redan utsatta finns överallt, mitt ibland alla så kallade vanliga människor.

Man tror man vet att Ola Gefvert bara är en mycket typisk representant för en redan tokig världsuppfattning. Det man inte vet är att hans syn på människan finns hos din närmaste granne. Jag har mött den.

Genom åren har det stått i mina papper att jag har en emotionellt instabil personlighetsstörning, det man i dagligt tal kallar ”borderline”. Borderline är ingen riktig diagnos utan räknas som en personlighetsstörning, läs mer om vad borderline egentligen är på min sida harmlesslife.se. (Borderline är också den störning man tillskrivit Nora i – ”Den fastspända flickan”)

Jag kan inte räkna alla de gånger jag mött på den obehagliga nonchalansen i uttryck som ”självmordsförsök är inget att bry sig om, vill man verkligen dö så ser man till att göra det” ”äh, bry dig inte om henne, hon bara rispar sig lite, hon kommer inte att dö, hon vill inte dö” eller ”bry dig inte om henne, hon gör så där bara för att få uppmärksamhet”. Det är nästan så att jag önskar att dessa uttalanden enbart var sprungna ur psykiatrins mörka korridorer men jag har mött dem så många gånger på långt fler platser än så.

”Personer som lever med ett självskadebeteende beskriver beteendet som en hanteringsstrategi och som ett sätt att överleva. Studier rapporterar övervägande negativa erfarenheter av vård och bemötande bland personer med självskadebeteende. De upplever att vårdarna tycker att det är slöseri med tid att vårda dem eftersom de ändå kommer att skära sig om och om igen. Vidare framkommer att personer med självskadebeteende ofta upplever att de blir missförstådda och att de uppfattas som manipulativa och uppmärksamhetssökande. Personer som skadar sig själva rapporterar att den främsta orsaken till självskadandet var att hantera känslor som upplevdes svåra, till exempel stress, ångest och spänningar. Andra motiv kan vara en vilja att straffa sig själv för att man känner sig misslyckad eller inte tycker om sig själv.” (Britt-Marie Lindgren, Umeå Universitet 2011)

När jag kommit så långt i min förtvivlan att jag söker vård är jag ofta rätt långt gången in i min självdestruktiva värld. Det jag söker är att bli sedd, bekräftad, jag söker förståelse och någon som tror på det jag försöker säga. Om jag då möts av att inte bli sedd, att bli förnekad och ifrågasatt fylls mitt kaotiska inre inte bara av modlöshet och hopplöshet utan ofta en besatthet att till varje pris ändå nå fram. Jag gör vad som helst för att bli förstådd. Mitt självskadande eskalerar och närmar sig alltmer den tunna linje som skiljer döden från livet. Omgivningen svarar ”bry dig inte om henne, hon gör så där bara för att få uppmärksamhet” eller ”om du låter bli att skada dig i sex månader så ska jag kanske lyssna på dig sedan” – det funkar inte!!!

I ett mail från ovan nämna Britt-Marie Lindgren skriver hon: ”Det som jag tycker är av stor betydelse handlar om synen på personen med självskadebeteende som uppmärksamhetssökande och manipulativ. Visst, några av dem som jag intervjuade talade om att de hade skadat sig i syfte att få uppmärksamhet. Då tänker jag, provocerande för många, att om personen som vårdas på en vårdavdelning för att få hjälp med sitt självskadebeteende måste skära sig för att få uppmärksamhet, vem äger då problemet? Det måste vara ett fundamentalt fel i vården om man måste skära sig för att bli uppmärksammad!”

Allt jag önskar är att bli sedd för den jag är, ibland långt innanför mitt taggiga yttre. Inne i mig väntar en värld jag vill dela med dig. Hjälp mig att hitta vägen till den så kan vi ha en värld tillsammans.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: