Det pågår en fattigdomsrasism

av Redaktion den 18 april, 2013

i Blogg

Jag var på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm den 18 april, tillsammans med Gunilla Rydberg, initiativtagare till Uppropet som sedan resulterade i Onådiga Luntan. Det var NSPH (Nationell Samling för Psykisk Hälsa) som stod som arrangörer.
Ett trettiotal inbjudna, vittnade om hur det förändrade socialförsäkringssystemet påverkat deras liv. De svårbegripliga reglerna, att man hamnar mellan stolarna, att få sin ekonomi raserad av de orimligt låga ersättningarna, att man tvingats sälja sin bostadsrätt och det som skulle fungera som trygghetssystem och en hjälp, istället förstärker ohälsa och skapar allvarliga problem.
Några förbundsjurister (TCO) informerade att regeringen nu håller på att skapa en ”verktygslåda” till Försäkringskassan, som innebär en detaljerad och stenhård insortering av sjuka och arbetslösa, för att definiera arbetsförmågan. De ansåg att verktygslådan kommer att göra det ännu svårare att bli sjukskriven i framtiden.

Vittnesmålen var många och samstämmiga. Trygghetssystemen har gjort människor otrygga och fattiga. Någon ansåg att det nu pågår en fattigdomsrasism, ett uttryck som fick stort gensvar. Politiker hävdar att det handlar om enstaka fall, men verkligheten talar sitt tydliga språk. Det handlar om stora grupper, tusentals människor. Och om ingen förändring sker, kommer det att bli än fler.
Marie Larsson, diakon från Visby stift och initiativtagare till Påskuppropet höjde temperaturen rejält. ”Vi måste se till orsakerna bakom,” sa hon. Det handlar om politik och vi måste sluta att vara tysta.

Flera lyfte upp att allt i dag handlar om ekonomi och budget, en annan hänvisade till en artikel i DN där det stod att sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa kostar samhället 70 miljarder, vilket bekymrar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Vilken belastning människor ska känna sig som tynger samhället med så många miljarder!
Att jobbskatteavdragen kostar 80 miljarder (sa Gunilla Rydberg, som visste) om året, ses däremot som något positivt. Då har vi varken räknat in ROT, eller RUT, restaurangmomsen eller alla privata vårdbolags vinstuttag.
Det bekymrar däremot inte vår socialförsäkringsminister.

Det var många allvarliga röster och situationer som redovisades, men mötet slutade ändå i en hoppfull stämning.
Det finns mycket att göra och det finns många som är berörda som kan samarbeta. Anna Norrman, seminariets moderator menade att NSPH är intresserad av att fortsätta arbetet med att öka kunskaperna om socialförsäkringens effekter för människor. Gärna tillsammans med forskare och andra organisationer, som till exempel med oss, SocialPolitik/Social Aktion i höst.

När vi lämnade seminariet hade vi kommit överens om att ha en kontakt och hela bunten med den Onådiga Luntan som jag tagit med, var slut.
Claudette Skilving

Läs också Inspektionen för socialförsäkringens allvarliga kritik av Försäkringskassans arbete.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: