Det olustiga tigandet!

av Claudette den 26 april, 2012

i Blogg

Under en lång tid har jag reagerat på att ansvariga politiker inte vill svara på journalisters frågor. Om beslut de fattat. De lägger på luren, eller bara säger att de inte har tid eller lust att svara. De gör sig osynliga och oanträffbara. Hänvisar till andra som också hänvisar vidare. Men den senaste veckans händelser slår nästan alla rekord. Det gäller Saud-Arabiens vapenaffärer, försäljningen av Serafen och Uppdrag gransknings reportage av kommunen Solna. Ingen vill svara, trots det stora allmänintresset som finns i frågorna.

Vad betyder det för medborgarna att deras folkvalda håller sig undan, att de inte vill svara på frågor som rör deras egna beslut? Vad betyder det för det demokratiska systemet? Visst kan journalister ibland gå över gränsen i s k drev, men i dessa fall har frågorna varit relevanta. Får och ska politiker hålla sig undan? Är det bara vid de återkommande valen som man kan utkräva ansvar genom att inte rösta på dem och däremellan får de fatta vilka beslut de vill utan att behöva offentligt stå för dem? Däremot förekommer de gärna i prat-shower eller i mer tillrättalagda program, där de fått och godkänt frågorna på förhand. Det behövs verkligen en seriös debatt om ”spelet” mellan media och de folkvalda. Den nuvarande ordningen skapar olust.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: