De drabbades historia

av Maria Wallin den 22 augusti, 2012

i Blogg

Ett inlägg i vårt Upprop Berätta hur du har det!

Signaturen Annika skriver:
De drabbades historia gick att ”dölja” fram till nu. Att använda detta avslöjande berättande tillför sanningen på ett sätt som saknas i vår historieskrivning. Tror att de styrande inte i full omfattning har förstått innebörden, det revolutionerande i denna tillgång till ordet även för de utsatta, och det kommer aldrig mer att gå att formulera makthavarens egen oomkullrunkeliga sanning – inte oemotsagd i alla fall!
Denna regering kommer att gå till historien som en av de medmänskligt sett mest inhumana i modern svensk historia. Grymheten behöver speglas. Berättelser styr vårt liv och jag är innerligt glad för att sanningen ska berättas. Det är tufft, hårt och skitigt men så länge det finns starka människor som har insikt och agerar kan det bara bli bättre.
Jag önskar er innerligt lycka till – kan inte med ord beskriva hur mycket jag önskat att dessa berättelser ska börja gro och ta plats. Som A A Milne skriver i Nalle Puh (obs ej ordagrant återgivet) det finns inget ogräs när du har lärt att känna det – det finns bara blommor.

Att som utsatt och redan hjälpbehövande exponeras mot en oförstående omgivning underlättar inte säkert ens situation. Det kan vara det skyddet från andra som många gånger är själva hjälpen. Det kan man se även hos djur som skyddar sina svaga. Instinktivt tar de hand om varandra. Men så är de inte heller försvagade av att ständigt behöva översätta verkligheten i monetära termer (en variabel som inte förmår mäta komplexa sammanhang – dvs det som händer i människors liv).

Berättelserna behöver skrivas och liven beskrivas med de ord som fångar sanningen. Varje människas egen sanning. Min sanning är att det finns många människor vars liv innehåller styrkor som vi bara kan ana.
Det är denna utveckling, denna tillgång till sin egen styrka,
avslöjandet, kännedomen, insikten hos individen som är det verkligt värdefulla hos oss. Ett värde som sällan eller aldrig tas upp. De som saknar insikten väljer att i stället trampa på dessa, som de kallar ”svaga”.

Jag önskar er lycka till o är oändligt tacksam att vår värld kommit så långt att detta är möjligt.
/Annika

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: