Olika och lika

Vi utmanar fördomar och visar våra liv

Vi är en grupp kvinnor med funktionsnedsättning som deltar i SocialAktions skrivcirkel i Göteborg. Vi delar inte diagnoser, men vi delar många andra erfarenheter.

Vi skriver kort och långt utifrån våra olika livsperspektiv. Ingen historia är den andra lik. Vi är alla unika, men delar kampen mot myndigheter, strider inom vård, socialtjänst och samhälle. Och vi delar kampen mot friska människors fördomar. Fördomar som t ex säger att vi inte är kapabla att gå en skrivarcirkel. Så genom att vara här så trotsar vi. Vi utmanar en gängse bild som säger att vi inte klarar. Inte klarar av att formulera oss själva, inte klarar av att organisera oss eller delta i socialt sammanhang. Vi överbevisar skeptikerna – för vi klarar visst.

Inom gruppen finns en stor kunskap, värme och kärlek, och den använder vi till att skapa texter för oss själva och för omvärlden. Sprida våra erfarenheter utåt, låta samhället se vilka svårigheter vi möter och hur våra liv ser ut.

Läs några av våra texter här.

Finns det något positivt med att ha en funktionsnedsättning?

Brukare eller inte brukare

Kommentarer är avstängda för den här posten.