Det villkorade föräldraskapet

Tid och plats: En heldag i mars 2013 på Familjevårdsstiftelsen i Göteborg
Ledare: Karin Torgny och Malin Widerlöv
Antal: 20 personer, familjehemsföräldrar, maskrosföräldrar (som har eller har haft barn placerade) och personal från Familjevårdsstiftelsen

Reflektioner efter cirkeln: En ökad förståelse mellan de olika rollerna, känslan av att ”vi är mer lika än olika”. Det blev en dag med starka möten och en vilja att lyssna på varandra och formulera sina tankar i skrift. Fanns en önskan om att fortsätta ha kontakten. Alla hade inte Facebook, så vi skapade en mejlgrupp. Önskan om en återträff i november 2013.

Deltagarnas utvärdering: Efter att ha fått läsa varandras texter och på så sätt dela olika livsöden med varandra konstaterar man att alla har sin smärta och sorg. En förstärkt känsla av att ensam är väldigt svag. Vikten av att tala till, och inte om.  Jag känner starkare än någonsin att vi kollektivt har ett ansvar att hjälpa varandra i svåra situationer. Jag vill bli bättre på att kommunicera och ta vara på livet.

Kommentarer är avstängda för den här posten.