Cirklarna

Här nedan kan du läsa om våra cirklar, men du är naturligtvis välkommen att höra av dig med frågor på mejl. Du kan kontakta oss via kontaktformuläret på denna sida.

Vill du gå någon av våra cirklar? Skrivcirkel eller retorikcirkel? Flertalet av vårens cirklar är ännu inte fastlagda, men du kan redan nu anmäla ditt intresse. Här kan du läsa mer om vilka kurser vi ger, Kurser hösten 2014.

SocialAktions cirklar är vår bas. Det är där vi möts: erfarenhetsexperter, yrkesverksamma och studenter. De är speciella och liknar inte sedvanliga skrivcirklar på ett studieförbund. I SocialAktion arbetar vi med olika typer av cirklar.

  • Cirklar i muntligt berättande/retorik – att använda det talade ordet både i kontakter individer emellan och för att sätta ord på sina egna erfarenheter.
  • Cirklar bedrivs kring skrivande, gärna med fokus på webben och sociala medier, men även publicering i övriga massmedier. Vi jobbar också med med kreativt skrivande som metod.
  • Behovsanpassade cirklar där vi skapar icke-förutsägbara kombinationer av deltagare.

Alla cirklar har ett tydligt syfte, de ger förutsättningar för gränsöverskridande möten. Vår metod är att ha ett delat cirkelledaransvar, sida vid sida. Ett annat syfte är att föra ut det vi delar i grupperna, att göra ”politik” av människors berättelser och erfarenheter. Vi blir inte en självhjälpsgrupp, utan avsikten är “aktion” på ett eller annat sätt där vi ger verktygen och modet att föra berättelserna och erfarenheterna vidare, att sätta in dem i ett större sammanhang och fördjupa det offentliga samtalet.

Spridningen sker på olika sätt och i olika kanaler, t ex kan deltagarna publicera sina texter på socialaktion.nu. Spridningen kan också göras via diskussioner på nätet, artiklar eller insändare i massmedia, en blogg, en antologi, en konferens, via högläsning en berättardag då deltagarnas berättelser presenteras.

Vi tar ut en mindre cirkelavgift av deltagarna.

Kommentarer är avstängda för den här posten.