Bostadsbristen ett gigantiskt problem för socialtjänsten

av AnnaF den 24 april, 2013

i Blogg

socialtjänstforumdag2 003På bilden ser du Lotta Persson, socialchef i Botkyrka och ordförande för Föreningen Sveriges Socialchefer. Efter hennes föredrag på Socialtjänstforum kom regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur fram och ville prata. Lotta Persson hade talat om att hon tycker det är fel att socialtjänsten får ta ansvar för att det saknas bostäder och hon undrade var den sociala bostadspolitiken finns. Anefur lät som att han höll med. När han åker runt till kommuner, vilket han gör i sitt jobb och också bloggar om, har han inte mycket att erbjuda. Han jobbar under Socialdepartementet. Vi har ju inget Bostadsdepartement.

– Socialtjänsten är en ny stor aktör på bostadsmarknaden. Vi är  hyresvärd, vi har kölistor, vi lär oss hyresavtalsfrågor, vi har kontakter med byggherrarna. Fast det egentligen inte är vår uppgift, sa Lotta Persson.

11 procent av Botkyrkas ekonomiska bistånd  går till hotellkostnader för att riktiga bostäder saknas.

I kommunen finns en speciell enhet med 12 socialsekreterare som jobbar bara med bostadsfrågan. Det är den enskilda fråga som oroar dem som tar kontakt med socialtjänsten mest.

– Det ringer fler till vår enhet för ekonomiskt bistånd som vill ha bostad än som vill ha ekonomiskt bistånd. Det är ett gigantiskt problem och det blir bara värre, sa Lotta Persson.

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: