BBIC licens återkallas

av Anne Skåner den 16 juli, 2013

i Artiklar

Norrköpings kommun har förlorat sin BBIC licens, barnavårdsutredningarna avviker förnmycket från socialstyrelsens utredningsverktyg. Bristerna anses allvarliga då BBIC ska se till att barnens förhållande blir korrekt utredda. Nio fall i kommunen har granskats och i inget av fallen används anvisningar för läkarundersökning. Socialstyrelsens rapporter  visar  starka bevis för att placerade barn har sämre fysisk och psykisk hälsa.

Rapporten uttrycker också förvåning över att socialnämnden i Norrköping inte avser att göra mer inom sin egen förvaltning för att uppmärksamma oupptäckta hälsoproblem hos varje enskilt placerat barn.

Ett annat allvarligt  fel är att man inte låter barnen komma till tals.

Rent allmänt innebär den indragna licensen inget problem för kommunen, socialtjänsten kan utreda utan BBIC men de får inte använda BBIC  i något sammanhang eller använda dess material.

BBIC är ett verktyg som skall göra det möjligt att jämföra insatser för barn inom socialtjänsten. 125 kommuner har full licens och ett 100-tal sk provlicens.

Chefen för Vägledningsenheten på Socialstyrelsen, Mary Nilsson, säger i ett samtal med Socialaktion att de kan ansöka om provlicens igen vilket hon hoppas de gör.

För de enskilda fallen innebär inte Socialstyrelsens anmärkning någon formell ändring, en placering eller ett omhändertagande kan vara juridiskt rättssäkert ändå och är formellt beslutat. Det är däremot inget som hindrar en familj att kräva en ny utredning utifrån den felaktiga hanteringen med BBIC.

Mary Nilsson säger att det är oerhört viktigt att barnen får komma till tals i en BBIC utredning och att man som licenskommun följer de anvisningar och riktlinjer som krävs.

Socialstyrelsen kommer att fortsätta sin granskning av licenskommunerna och under 2012 hanns  med fyra kommuner.   Vår förhoppning är att vi ska hinna betydligt fler under 2013, säger Mary Nilsson.

Norrköping är först i landet att förlora sin BBIC-licens och även om det inte blir någon kostbar konsekvens i pengar måste det ändå ur ett trovärdighetsperspektiv kännas kostsamt.

Läs mer om BBIC på Socialstyrelsens hemsida. Under fliken nätverk kan ni se vilka kommuner som har full licens och vilka som är provkommuner.

 

 

 

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: