Årets socialchefsrapport från Vision – Brist på resurser hotar socialtjänsten

av Anders Löwdin den 26 september, 2012

i Blogg

De ekonomiska ramarna har blivit allt snävare och det saknas medel för att kunna leva upp till politikernas målsättning för socialtjänsten. Detta enligt Visions årliga socialchefsrapport, där Sveriges socialchefer har fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst står inför.

En socialchef beskriver skillnaden mellan önskade resultat och tilldelade resurser som ”ett ständigt krig”.

Ur rapporten:

– Nästan sju av tio socialchefer anser att det ibland eller ofta finns en skillnad mellan den politiska målsättningen och verksamhetens faktiska utförande.

– Nio av tio anser att socialtjänsten på något sätt kommer att vara beroende av den frivilliga sektorn. Andelen har ökat stadigt under de senaste tre åren som Vision ställt frågor om den frivilliga sektorns betydelse. Men få, endast en av tio, har etablerat ett tillfredställande sätt att samarbeta på.

Läs mera här om rapporten här!

Kommentarer är avstängda för den här posten.

Previous post:

Next post: